Formirana pešadijska vojska gađanja

Formirana pešadijska vojska gađanja 1Foto: Radenko Topalović

Na današnji dan, 5. februara 1912. godine, Mali žurnal je doneo priču o formiranju pešadijske vojske.

Pešadijska vojska gađanja ustanovljena je 1909. godine, a imala je za cilj da se pešadijski, konjički i drugi oficiri usavrše u gađanju puškom, revolverom i mitraljezom i spreme se za dobre nastavnike praktične nastave kako za samo gađanje, tako i za rukovanje oružjem, te držanja istog u ispravnom stanju, piše Mali Žurnal.

Član 8 ove uredbe glasi: Slušaoci su kursa pešadisjki, konjički i inžinjerski oficiri, kapetani, poručnici, i podnarednici.

Za slušaoce kursa određuju se: iz svakog pešadijskog i konjičkog puka, odnosno inžinjerskog bataljona, po jedan kapetan, jedan poručnik i jedan podnarednik.

Formirana pešadijska vojska gađanja 2
Foto: Screenshot Digitalna.nb.rs

Oficire podnarednike određuje Vojni ministar na predlog inspektora dotičnog roda oružja, a podnarednike sami inspektori.

Ali, ko je jednom bio slušaoc kursa, ne može se ponovo određivati za isto.

Znači da je ova škola postala zato da bi kroz nju prošli svi kapetani i poručnici koji su neposredni nastavci oružja.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 110 godina, tačnije 1912. godine. S obzirom na to da Mali Žurnal koji je predmet analize nije dostupan u arhivama za ovaj dan, pišemo o tome šta su pisale Srpske novine 1912. godine.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije.

Original Article