Hepatitis A – bolest prljavih ruku ruku

Virusni hepatitis je zapaljenje jetre koja uzrokuje oštecenje jetrenih ćelija (hepatocita). Prouzrokuju ga razliciti virusi – A, B, C, D i E. Osim ovih virusa, akutni hepatitis mogu prouzrokovati i drugi virusi kao npr. Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Coxackie virus i dr.
Virusni hepatitis cesta je bolest savremenog covecanstva. Razlika medu pojedinim tipovima hepatitisa je u nacinu prenosa, zastupljenosti medu populacijom, nacinu na koji dolazi do oštecenja jetrinih ćelija i posjedicama koje ova bolest može uzrokovati. Infekcija bilo kojim tipom virusa hepatitisa može uzrokovati akutni virusni hepatitis dok virusi B, C i D u jednog dela bolesnika mogu uzrokovati i hronicni hepatitis.

Hepatitis A, poznat i kao bolest prljavih ruku, pojavljuje se sporadicno ili u epidemijama, a do infekcije dolazi konzumiranjem hrane ili vode kontaminirane virusom hepatitisa A (tzv. fekalno-oralni put zaraze). Zato rizik zaraze virusom hepatitisa A najviše zavisi od higijenskih i sanitarnih uslova života. Najcešci je kod dece i mladih osoba.
Osoba je najviše zarazna nedelju dana pre pocetka simptoma i tokom prve nedelje trajanja simptoma. Prosecno razdoblje od trenutka zaraze do pojave simptoma (inkubacija) je 28 dana. Simptomi se cešce ocituju kod odraslih nego kod dece i uglavnom pocinju naglo – povišena temperatura, umor, gubitak apetita, mucnina, bolovi u stomaku u podrucju jetre, tamna mokraca, svetla stolica, žuta boja kože i beonjača. Jetreni enzimi (serumska alanin aminotransferaza – ALT i aspartat aminotransferaza – AST) su povišeni i cesto pokazuju vrlo visoke vrednosti. Simptomi obicno traju manje od dva meseca, s tim da se vecina bolesnika oporavi za šest meseci bez ikakvih posledica, drugim recima ne postoji hronicni oblik ove infekcije.
Posebno lecenje hepatitisa A ne postoji. Pacijenati treba da miruju tokom jedne do cetiri nedelje posle postavljene dijagnoze i konzumirati hranu bogatu belancevinama. Trenutno postoji dosta pouzdana vakcina koja daje 90%-tnu zaštitu od hepatitisa A, a preporucuje se osobama koje odlaze u podrucja gdje je ucestalost ove bolesti dosta velika. Zaštita traje najmanje 20 godina.

Kako spreciti hepatitis A? – Uvek prati ruke nakon korišćenja WC, promene pelena, pripreme i konzumacije hrane…