Holesterol Lp(a) odgovoran za infarkt

Jedna često zanemarivana vrsta holesterola, lipoprotein (a), ne samo da može da izazove infarkt, već su ljudi koji imaju viši nivo tog holesterola podložniji srčanom udaru, upozoravaju stručnjaci Univerzitetske bolnice u Kopenhagenu.

Nivo lipoproteina (a) od čoveka do čoveka može da varira i do hiljadu puta, pri čemu viši nivo nije izazvan nikakvom lošom navikom, nego je gotovo potpuno genetski predodređen.

Statini, poslednjih godina tako popularni lekovi protiv holesterola, uopšte ne deluju na liporotein (a), već samo na lipoproteine niske gustine, poznate kao loš holesterol. Time može da se objasni zašto kod nekih osoba statini ne daju rezultate, objašnjava Borge Nordesgard sa pomenute klinike.

Danski tim je, na osnovu analize uzoraka krvi 45.000 muškaraca i žena koji su učestvovali u velikoj nacionalnoj studiji između 1976. i 2007. godine, utvrdio da su osobe sa najvišim vrednostima lipoproteina (a) dva do tri puta izloženije srčanom udaru od onih sa najnižim nivoom te vrste holesterola.

Niacin, vitamin koji se često preporučuje kao sredstvo za snižavanje holesterola, deluje i na liporotein (a). Međutim, uzimanje niacina može da izazove neprijatne toplotne talase. I aspirin može da snizi nivo lipoproteina (a).