HPV, pušenje i karcinom grlića materice

Karcinom grlića meaterice je ginekološko maligno oboljenje. Razvija se na grliću materice, na barijeri izmedju vagine i uterusa.

U svetu , to je druga po učestalosti maligna bolest sa približno 500 000 novih slučajeva karcinoma grlića materice dijagnostikovanih svake godine. U Evropi ima 60 000 novih i skoro 30 000 smrtnih slučajeva svake godine.

Danas se dosta toga zna o karcinomu grlića materice. Najvažnije, pokazano je da Humani Papilomavirus (HPV) je neophodan uzrok nastanka karcinoma cerviksa. To znači da se karcinom grlića materice neće razviti u odsustvu infekcije odredjenim tipovima Humanih Papilomavirusa.Medjutim, najveći broj ovih infekcija će se otlkloniti spontano bez ikakvih problema. Samo mali broj će perzistirati, i eventualno progredirati u cervikalni karcinom. Dodatni faktori koji su potrebni da bi se progresija desila do skoro nisu bili poznati, tek je jednom novijom studijom pronađeno da pušenje uz Humanih Papiloma virus povećava šanse za oboljevanje od ove teške bolesti.

Žene koje puše više od 10 cigareta dnevno i nose Humani Papiloma virus imaju 14 puta veću verovatnoću da obole od kancera cerviksa u odnosu na žene koje su izrazitiji pušači ali nisu zaražene papiloma virusom. Žene pušači zaražene HPV imaju duplo veći rizik od kancera cerviksa od žena koje su zaražene HPV ali su nepušači.

Pokušavajući da objasne vezu između pušenja i infekcije Humanog papiloma virusa, tim naučnika koji je vodio ovu studiju je izjavio da je jedan od objašnjenja da štetne materije iz cigareta produžuju infekciju, virusi su istrajniji i ometaju lokalni imuni sistem da se bori i uništi određeni virus. Druga mogućnost je da oba i HPV i pušenje utiču na nivoe određenih citokina koji kontrolišu umnožavanje abnormalnih ćelija raka.

Jedno od objašnjenja je da interakcija između štetnih materija iz cigareta i HPV utiče na perzistentnost HPV infekcije verovatno zahvaljujući lokalizovanom ugušivanju imunog sistema. HPV i pušenje menjaju nivo određenih citokina koji su umešani u kontrolisanje abnormalnog rasta ćelija.