Infekcije izazvane Ešerihijom koli

Ešerihija koli je uobieajena bakterija koja živi u organima za varenje kako kod ljudi tako i kod mnogih životinja kako divljih tako i domaaih. Korisna je u procesu varenja nekih namirnica.U normalnim uslovima Ešerihija koli ne prouzrokuje oboljenja. Neki tipovi Eeerihije koli nazvane O157:H7 koja je delimieno virulentna izaziva infekcije najeešć sistema za varenje a bolest se manifestuje kroz krvave prolive i bolove u stomaku. Ponekad infekcija Ešerihijom koli prlazi bez dramatienih simptoma praćna groznicom.

Hrana životinjskog porekla komtaminirana Ešerihijom koli, može da dovede do infekcija urinarnog trakta kod žena, prema novim istraživanjima bakteriologa.

Otkrivene su urinarne infekcije nastale unošenjem hrane kontaminirane Ešerihijom koli, a ova bakterija izolovana kod pacijenata se genetski podudara sa Ešerihijom koli izolovanom kod krava.

Svake godine se dijagnostikuje 8 do 10 miliona pacijenata sa infekcijama urinarnog trakta. Žene eešć oboljevaju od ovih infekcija jer bakterije lakše dospevaju do bešike. 40% žena tokom života iskusi makar jednu ovakvu infekciju. Leei se tipieno antibioticima.

Istraživći su otkrili da se E. koli koja prouzrokuje uranarne infekcije kod ljudi poklapa genetski sa primercima E. koli životinjskog porekla. Korišćni su primerci E. koli sakupljenih 40 godina , kako bi uporedili bakterije prouzrokovće urinarnih infekcija kod ljudi sa bakterijama prona?enim u životinjama. Testirali su primerke E. koli primerke iz pasa, ovci, vode i aurki. Zatim su uporedili ove primerke sa bakterijom prouzrokovćem urinarnih infekcija utvrdili da primerak iz krave se savreeno slaže sa ljudskim .

Tako?e su otkrili da E.koli, koja izaziva urinarne infekcije kod ljudi je rezistentna na antibiotike. Ova bakterija je otporna na širok spektar lekova jer se kod uzgoja krava koriste manje doze antibiotika koji potstieu rast kod životinja.