Istraži koordinate: TERENS TAO, AUSTRALIJA

Foto: Wikimedia

Sa devet godina postigao je maksimum na matematičkom delu SAT testa, sa trinaest je osvojio zlato na matematičkoj olimpijadi, već u četrnaestoj godini počeo je da studira, diplomirao sa šesnaest, a doktorirao u dvadeset prvoj. Postao je i najmlađi redovni profesor na Univerzitetu u Kaliforniji sa samo dvadeset četiri godine.

Bavi se širokim spektrom matematičkih oblasti: parcijalne diferencijalne jednačine, algebarska, geometrijska i aritmetička kombinatorika, i na taj način matematici pristupa holistički, što predstavlja značajan otklon od tradicionalne koncepcije matematike diferencirane na oblasti. Danas je jedan od retkih eklektičkih matematičara. Sarađivao je sa Palom Erdošem, mađarskim matematičarem koji mu je bio mentor.

Uspešno je rešio jednu njegovu hipotezu posle 83 godine neuspelih pokušaja mnogobrojnih matematičara. Dobitnik je Fildsove medalje (koja je pandan Nobelovoj nagradi u oblasti matematike) i često ga nazivaju Mocartom matematike. NJegova matematička dostignuća imaju primenu u različitim oblastima poput kriptografije i medicine. Izrazito je plodonosan autor sa preko 250 radova i 17 knjiga. Poznat je i po tome što vodi blog o matematici gde odgovara na raznovrsna matematička pitanja.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Original Article