Kada je povećana sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih, ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu, ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu, pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja.

U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE

Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti.

Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita

Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat.

Senzitivnost i specifičnost

Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč, jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE.

Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna. Mnoge čak i teške, životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE.

Normalne vrednosti

Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali:

Odrasli (Westergrin metod):

• Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat
• Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat
• Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat
• Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat

Deca (Westergrin metod):

• Novorođenče: 0 – 2 mm/sat
• Neonatus – do puberteta: 3 – 13 mm/sat

Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo.

Povišene vrednosti SE

• Anemije
• Bubrežne bolesti
• Osteomijelitis
• Trudnoća
• Reumatska groznica
• Reumatoidni artritis
• Sifilis
• Sistemski eritemski lupus
• Oboljenja štitne žlezde
• Tuberkuloza
• Ostala zapaljenjska stanja

Veoma povišena SE(trocifrena)

• Giant cell arteritis
• Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi)
• Multipli mijelom
• Primarna makroglobulinemija
• Nekrotizirajući vaskulitis
• Reumatična polimijalgija

Snižene vrednosti SE

• Zastojna srčana slabost
• Hiperviskoznost
• Hipofibrinogenemia
• Hipoproteinemija
• Policitemija
• Anemija srpastih erotrocita

Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE

• Alergiski vaskulitis
• Atriajalni miksom
• Autoimuni hepatitis
• Endometritis
• Eozinofilni fascitis
• Erizipel
• Juvenilni reumatoidni artritis
• Legionarska bolest
• Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd..