Kafa ne utiče na povećani rizik od srčanih bolesti

Prema jednom od novijih istraživanja dnevno konzumiranje 6 i više šoljica kafe ne potstiče pojavu srčanih oboljenja. Grupa naučnika je proveravala rezultate dve višegodišnje studije rađene u Americi, posle čega su izjavili da podatci ne daju nikakve dokaze da konzumacija kafe povećava rizik od koronarnih oboljenja.

Jednom studijom je obuhvaćeno 44,000 muškaraca i 84,400 žena, svi su bili u srednjim 40-tim do ranim pedesetm godina i pre početka ispitivanja nisu patili od srčanih oboljenja. Praćenje ispitanika je trajalo 20 godina, oni su svake druge godine obavljali kompletan lekarski pregled i ispunjavali upitnik o ishrani u kome su bila i pitanja o konzumiranju kafe.

Dnevni unos kafe se kretao od jedne do šest i više šoljica kafe dnevno.

Posle 20 godina…rezultati su bili – Od ukupnog broja muškaraca 1,449 osoba je doživelo i preživelo infarkt a 724 ispitanika je umrlo usled nekog koronarnog oboljenja, kod žena je od ukupnog broja ispitanih 1,561doživelo lakši oblik infarkta a 693 slučaja se završila smrću. .

Razmatrala se i dugačka lista faktora koja povećavaju rizik od srčanih oboljenja, neka od njih su: godine, da li je pušač, fizička aktivnost, upotreba hormona(za žene), telesna težina, da li je u porodici bilo obolelih od srčanih bolesti, upotreba aspirina, vitamina E i da li su patili od povišenog krvnog pritiska, povišenog holesterola i dijabetesa.

Svrha je bila da se fokusiraju samo na uticaj kafe na sčana oboljenja. Posle razvrstavanja naučnici nisu otkrili veći rizik od srčanih oboljenja među onima koji piju kafu čak i kod onih koji su prijavili da piju više od šest šolja kafe dnevno.

Ova studija je više ukazala na to da su oni koji više piju kafu najčešće pušači, pušenje povćava rizik od srčanih oboljenja i druge zdravstvene probleme. 30% procenata muškaraca i više od polovine žena koji su pili više od šest šoljica kafe obuhvaćenih ovom studijom su takođe bili i pušači. Ova navika objašnjava zašto su neke od prethodnih studija povezale unošenje kafe sa oboljevanjem od srčanih bolesti.