Kako da zaštitite dete od maltretiranja na društvenoj mreži Fejsbuk

44

Foto: Profimedia

Verujemo da nema toga što roditelj ne bi učinio kako bi zaštitio maksimalno svoje dete, kako u stvarnom tako i u virtuelnom svetu.

Onlajn komunikacija je za decu danas i važna i vredna – zamislite samo da vama u vašim tinejdžerskim danima roditelji govore da je razgovor telefonom sa prijateljima gubljenje vremena.

Neće pomoći ni ako decu ubeđujete da onlajn aktivnosti nisu važne i da „neki tamo nevažni Facebook svi brzo zaboravljaju”.

Izbegavajte da isključivim i ograničavajućim pristupom zapravo ubedite svoje dete da vi onlajn komunikaciju u stvari ne razumete i da niste prava osoba sa kojom se na tu temu može razgovarati.

Evo šta sve možete da učinite:

1. Za početak, saznajte što više možete o društvenim mrežama i redovno obnavljajte svoje znanje o njima.

2. Razgovarajte često sa detetom o društvenim mrežama i internetu, pravilima netikecije, kao i o privatnosti podataka o ličnosti. Ne propustite da popričate o tome koliko se brzo i lako dele i umnožavaju onlajn sadržaji.

3. Naučite dete da je važno da bude zdravo sumnjičavo – u kontekstu činjenice da je veoma lako lažno predstaviti se onlajn, sakriti svoje pravo ime, godine, namere.

4. Podsećajte dete da pravila ponašanja u realnom svetu važe i u virtuelnom – da nije u redu lagati, da je važno poštovati tuđu privatnost i osećanja.

5. Potrudite se da dete postane svesno činjenice da svojim ponašanjem na internetu gradi svoju onlajn reputaciju koja će ga pratiti u budućnosti.

6. Naučite i vežbajte kod deteta asertivno ponašanje – naučiti ga kako da se suprotstavi drugima na jasan, snažan, ali neagresivan način, kao i da poštuje svoja i tuđa onlajn prava.

7. Utvrdite pravila za korišćenje mobilnih telefona i naprava – objasnite da je nedopustivo slanje neprikladnih poruka, snimanje i fotografisanje nekog bez dozvole ili fotografisanje i slanje drugima svojih ili tuđih delimično ili potpuno nagih fotografija.

Na sledećoj strani pogledajte još načina da zaštitite svoje dete na Fejbuku.

Article source: http://www.lisa.rs/porodica/zivot-pise-price/11268-kako-da-zastitite-dete-od-maltretiranja-na-drustvenoj-mrezi-fejsbuk.html