Kako izbeći loš brak?

Od svih odluka koje treba da donesete u životu, samo par su veoma važne kao ona koga će te odabrati da živite sa njim ili da se venčate. Ako napravite loš izbor možete provesti mnoge dane i noći venčani sa osećajem da ste nesrećni ili anksiozni i depresivni što ne utiče samo na vaše mentalno zdravlje već potkopava i opšte zdravlje.

Možete biti žrtva ekonomske nestabilnosti ili predmet fizičkog ili verbalnog maltretiranja. Ili naći sebe kako se posle razvoda borite da sami odgajite decu. Posledice lošeg izbora , lošeg funkcionisanja braka ili razvoda se daleko protežu, nekada kao loš primer i do sledeće generacije.

Zato učinite sebi uslugu i budite sigurni da ste mudro odabrali partnera. Da, potrebne su vam neke osnovne veštine za uspešnu vezu a to su komunikativnost, sposobnost rešavanja problema i konflikta. Potreban vam je takođe partner koji je spreman da se angažuje oko svih životnih problema u kojima se nađe živeći sa vama i tako stvara ono što nam je svima potrebno, osećaj bliskosti i sklada sa drugom osobom.

Ljubav nije ni najmanje slepa. Zdravi odnosi se ustvari grade na ljubavi, poverenju, intimnosti, privrženosti i odanosti.

Prvi korak: sretnete nekog ko vam se sviđa i što je još važnije nekog koji pokazuje da je taj osećaj uzajaman. Ono što treba da radite je da korak po korak razvijate bliskost kako bi ste imali mogućnost da upoznate i istražite stavove i ponašanja koja mogu da pretskažu budućnost Za ovo je potrebno vreme.

Kako sve više upoznajete nekoga definišete šta vi želite i možete , i da li možete da se oslonite na partnera koga ste odabrali da ispunite vaše potrebe. Kako vreme protiče razvijate određeni nivo privrženosti a kao kruna na kraju u romantičnoj vezi postoji i seksualna hemija.

Ovo su osnovne snage koje jačaju vezu a zamka je što ova osećanja moraju da narastaju uzajamno i uravnoteženo . Morate da održite vaša osećanja i razum u harmoniji.

Neophodno je da ostanete u sigurnosnoj zoni dok god se učvršćuje vaša veza a osnovno pravilo ostajanja u sigurnosnoj zoni je da ne dopustite da nivo dinamike veze ne prevaziđe prethodni.

Zato, nikada ne idite dalje u seksualnom dodiru od nivoa vaše privrženosti i nikada ne formirajte odanost izvan one za koju pouzdano dokazuje i vaš partner. Nikada nemojte tražiti od vašeg partnera da ispuni vaša očekivanja izvan onih za koje ste proverili da on može da ih pruži. Nemojte nikome verovati više od onoga što pouzdano znate o njemu.

Ako iskoračite iz sigurne zone previdećete i minimalizovati probleme u vezi, a sve u ime ljubavi. Ako verujete nekome pre nego što ga stvarno dobro upoznate ili stupite u seksualne odose pre nego što to nivo baše uzajamne privrženosti potvrđuje , počećete da minimalizujete probleme sa vašim partnerom, stvarajući kompromise sa vašim sudom i pripremati scenu za stalno razočarenje. Biće suviše kasno kada otkrijete da je vaš partner nešto sasvim drugo nego što ste očekivali od njega.

Postoji pet glavnih oblasti koje treba ozbiljno da proučite do trenutka dok ne izaberete partnera za bračnu vezu:

Porodicu iz koje potiče i njegovo detinjstvo

Ponašanje , zrelost i savesnost

Koliko se međusobno slažete, dopunjavate i koliko ste međusobno spremni na kompromise

Šablone i iskustva drugih uspešnih bračnih veza

Jačinu vaše veze i uzajamnu spremnost da ona bude još kvalitetnija

Sve su to oblasti koje pretskazuju kakva će osoba biti kao bračni partner. Koristeći ovaj pristup možete pratiti svoje srce ne gubeći razum.