Kako postći dugovečnost?

Većina zemalja očekuje znatno napredovanje u životu starijih ljudi i očekivano trajanje života danas je duže nego pre. U čemu je tajna dugovečnosti? Kako možemo ne samo postići duži život, nego i održavati optimalno zdravlje kroz godine i za vreme starosti?

I s individualnog stanovišta i sa socio-ekonomskog gledišta, važno je prilagoditi život godinama i godine životu.

Postoje mnoge fizičke, psihičke, socijalne promene i promene u sredini koja nas okružuje koje se javljaju s godinama. Fiziološki problemi povezani su s niskim unosom hrane, probavnim smetnjama, smanjenim osćajem za ukus i miris i oštećenjem mentalne funkcije.

Hronične bolesti i oštećenja, kao što su artritis, hipertenzija i moždani udar, srčana oštećenja, respiratorni problemi, dijabetes, rak i osteoporoza, mogu delovati na kvalitet života starije populacije. Dokazan je uticaj isehrane na razvoj, osetljivost i posledice tih bolesti.

Neophodan sklad bolesti i ishrane

Prof. Christine Williams, University, UK: Što duže živimo, ishrana menja svoju ulogu u prevenciji hroničnih bolesti. Ishrana kod akutno bolesnih starijih pacijenata isto je naglašena i potrebna su dalja istraživanja u pogledu akutnih i hroničnih prehrambenih potreba starijih ljudi.

Uloga ishrane u zaštiti zdravlja i kvalitetnog življenja, s kvalitetnom ishranom u mladosti i srednjim godinama, takođe pridonosi sposobnosti starijih ljudi da se oporave od bolesti. Bez obzira na to žive li stariji ljudi u vlastitom domu, u bolnici ili u domovima, neishranjenost je povezana s povećanjem osetljivosti na infekcije i smanjenim kvalitetom života .

U svakom životnom dobu, bez obzira na godine ili fiziološke promene, organizam zahteva za normalno funkcionisanje podmirenje prehrambenim i zaštitnim materijama.

Uopšte se prihvata da se energetske potrebe smanjuju s godinama i da apetit postaje manji. Poboljšani unos prehrambenih materija poboljšava prehrambeni status, vodi do bolje otpornosti organizma i može povećati raspoloženje i bolje opšte stanje čoveka.

Specifični manjak zaštitnih materija uključuje vitamine B6, B12, folate, vitamin D i kalcijum. Npr. starenje je povezano s manjom delotvornosti esencijalnih prehrambenih materija, kao što je smanjena sposobnost sinteze vitamina D u koži i smanjena apsorpcija prehrambenih materija.

Pravilna ishrana pospešuje ozdravljenje

Prehrambeni antioksidansi, kao vitamin C i E, i druge supstance u voću i povrću imaju zaštitnu ulogu u smanjenju rizika od raka. Stariji ljudi imaju veću potrebu za unošenje pojedinih prehrambenih materija i njihovu sigurnu nadoknadu kod hroničnih ili akutnih bolesti.

Kod starijih osoba problemi su često povezani sa slabom dijagnozom pothranjenosti, zanemarivanjem prehrambenih ispitivanja i procenom pregleda i prevladavanja pothranjenosti kod bolničkih pacijenata i pristupom koji pogoršava njihovo stanje za vreme boravka u bolnici. Bolja briga za starije i provođenje potrebnih prehrambenih mera mogu ubrzati oporavak starijih osoba i smanjiti cenu lečenja.

Budući cilj nauke i medicine nije samo produžiti život, nego i smanjiti vreme koje ljudi provode bolesni ili nesposobni. Zdravo starenje uvek je teško za one koji žive u siromaštvu, ali kvalitetna ishrana, vežba i izbegavanje pušenja mogu omogućiti ljudima da ispune svoj potencijal i postignu optimalno zdravlje.