Kako se cene alkohola razlikuju u EU

Ilustracija Foto: Pixabay/Pixels

Kada se visina cena u zemljama uporede sa indeksom prosečne cene EU od 100, rezultati Eurostata pokazuju da je u 2018. cena alkoholnih pića (alkoholnih pića, vina i piva) bila najviša u Finskoj (sa indeksom cene od 182), onda slede Irska (177) i Švedska (152).

Nasuprot tome, najniže cene alkoholnih pića u 2018. godini bile su u Bugarskoj i Rumuniji (oba sa indeksom cena od 74), nakon njih sledi Mađarska (77). U Sloveniji je recimo bilo 93, a u Hrvatskoj 101.

Original Article