Kako se proverava da li je vakcina protiv koronavirusa bezbedna?

Pixabay

Primena vakcina protiv Covida 19 već je počela u svetu, u nadi da će zaustaviti pandemiju. Ali, dok mnogi ljudi žele injekciju spasa što je pre moguće, drugi su zabrinuti da li će u telo uneti nešto nepoznato. Naučnici pružaju odgovore na te dileme.

Kako da znamo da je vakcina sigurna?

Ovo je prvo i najvažnije pitanje koje naučnici postavljaju kada započinju sa dizajniranjem i testiranjem nove vakcine ili tretmana. Ispitivanja bezbednosti započinju u laboratoriji, ispitivanjima i istraživanjima ćelija i životinja, pre nego što se pređe na studije na ljudima, prenosi bbc.com.

Princip je da se krene od malog uzorka i na sledeću fazu testiranja kreće se samo ako nema nerešenih bezbednosnih razloga.

Sve dok su podaci o bezbednosti iz laboratorija dobri, naučnici mogu da provere da li su vakcina ili tretman takođe efikasni.

To uključuje testove na velikom broju dobrovoljaca.