Katarakta

Katarakta je strukturna, fizička, biohemijska i optička promena u očnom sočivu, koja menja transmisiju i refrakciju svetlosnih zraka narušavajući oštrinu i definisanost lika na retini. U narodu je poznata kao siva mrena i najčešći je uzrok slabog vida.

Najčešće se javlja kod starijih osoba, kod ljudi starijih od 65 godina 45,9%, a praktično sve osobe starije od 70 godina imaju oređeni stepen zamućenja sočiva.

Uzroci katarakte su različiti: oboljenje majke ili ploda tokom trudnoće (urođene katarakte), genetski poremećaji (juvenilna katarakta), hronična oboljenja organizma (dijabetes), dugotrajna upotreba nekih lekova kao što su kortikostereoidi, dejstvo jonizujućeg zračenja, usred očnih oboljenja kao što je glaukom, povrede oka ali je najčešći uzrok nastajanja katarakte proces starenja.

Jedini način lečenja katarakte je hirurškim putem. Metode hirurškog načina lečenja su intrakapsularna, ekstrakapsularna ekstrakcija (klasična operacija), fakoemulzifikacija (operacija laserom). Intrakapsularnom ekstrakcijom se uklanja sočivo u celini. Ekstrakapsularnom ekstrakcijom se otklanja samo deo prednje kapsule sočiva, nukleus i kortikalne mase a ostavlja deo prednje kapsule, zadnja kapsula i zonularni oslonac za potrebe implantacije intraokuarnog sočiva. Suština fakoemulzifikacije je u ultrazvučnom razmekšavanju nukleusa uz istovremenu aspiraciju i irigaciju kroz mali, hermetizovani rez. Ovakav mali rez (1,5 do 2,8 mm) koji se ne ušiva, u potpunosti zarasta za 2 do 5 dana a pacijenti se vraćaju u normalne aktivnosti. Prednosti ovog tretmana su zbog boljih rezultata lečenja i mogućnosti ambulantnog, jednodnevnog tretmana.

Uporedo sa trendom laserske operacije katarakte ide i trend ugradnje fleksibilnih mekih intraokularnih sočiva a trenutni trendovi u svetu idu u pravcu tehnološkog usavršavanja sočiva.

Danas se može smatrati savremenom i pouzdanom metodom je fakoemulzifikacija ultrazvukom, kroz prorez 2,8mm, proširenu na 3,5mm radi inplantacije monofokalnog sočiva. Intervencija traje oko 10 minuta u lokalnoj anesteziji a pacijent je sposoban da napusto kliniku već posle 30 minuta.

Indikacije za operaciju katarakte je redukcija vidne oštrine na 0.7 koja značajno otežava čitanje i vožnju jer sa sobom nosi i pad kontrasnog vida i osećaja za boje. Takvi pacijenti imaju i teškoće pri kretanju, naročito niz stepenice što je čest uzrok teških povreda, pa ih treba na vreme poslati na operaciju.