Klimakterijum kod muškaraca

I organizam muškarca takođe prolazi kroz promene i poremećaje u vezi sa gašenjem funkcija polnih žlezda. Kao što je već rečeno, postoje izvesne razlike između ženskog i muškog prelznog doba. Može se reći da su ove razlike izražene najviše u pogledu inteziteta i učestalosti poznatih klimakteričnih smetnji. One su često mnogo blaže nego kod žena.
Prelazno doba kod mnogih muškaraca može čak proći bez vidljivih simptoma, mada ima slučajeva gde se pokazuju svi karakteistični simptomi u veoma izraženom stepenu. Da bi se bolje objasnile ove razlike i shvatilo u čemu se sastoje, i ovde je potrebno da se u najkraćim crtama upoznamo sa osnovnim činjenicama u vezi sa radom i delovanjem muških seksulnih žlezda.

Muške polne žlezde – semenici, testisi – kod začetka se razvijaju u trbušnoj duplji u blizini bubrega. U toku daljeg razvoja ploda za vreme trudnoće i njegovog života u materici oni se postepeno spuštaju u mošnice, gde im je normalno mesto. Ako ostanu u trbušnoj duplji, one su manje, ne razvijaju se i ne sadrže spermatozoide – muške polne ćelije, jer ih u tim uslovima ne mogu proizvoditi.

Kao i ženska polna žlezda – jajnik, i semenik ima dve funkcije. On proizvodi muški polni hormon – testosteron i stvara muške polne ćelije – semeglavce, spermatozoide. Spermatozoidi su mnogo manje ćelije od jajašceta ali im je struktura mnogo složenija. Dok je jajašce okruglog oblika i strukture obične ćelije, dotle je spermatozoid ćelija koja se sastoji iz nekoliko delova (glava, vrat i rep). Sem toga, dok je jajašce nepokretna ćelija, spermatoziod je veoma pokretan. Još jedna i bitna razlika je u tome što se spermatozoidi u normalnom i zdravom testisu proizvode neprekidno do potpunog gašenja funkcije testisa. Jajnik, međutim, ima određenu količinu polnih ćelija još pre rođenja.

Muški polni hormon – testosteron – utiče na stvaranje i razvoj primarnih i sekundarnih seksualnih karaktera, tj. na razvoj polnih organa muškarca i ispoljavanje karakterističnih znakova muškosti, kao što su skelet, glas, telesni oblici, kosmatost (brada, brkovi) i dr. To dejstvo imaju još neke supstancije – androgene supstancije. Kao što smo već spomenuli, ove androgene supstancije nalaze se i u ženskom organizmu i stvaraju se u kori nadbubrežnih žlezda. Tako isto u organizmu muškarca ima i estrogenih – ženskih hormona.

Prelazno doba – klimakterijum – kod muškaraca obično nastaje nešto kasnije no što je to slučj kod žena. Sem toga, ono kod muškaraca traje duže i ima umereniji tok. Naročito kada su smetnje neznatne, klimakterijum muškarca često prolazi da se i ne zapazi. Naravno, u pogledu ispoljavanja klimakteričnih pojava i smetnji i kod muškarca postoje individualne razlike, kao što smo ih videli kod žena. Isto tako, sve nepravilnosti i smetnje koje su opisane kod žene u prelaznom dobu mogu se ispoljiti i kod muškaraca u to vreme. Međutim, dok prestanak menstruacije, koja je vidljiv znak polne aktivnosti, obeležava početak klimakterijuma, kod žena, odnosno početak gašenja polne funkcije, dotle kod muškaraca nema takvog vidljivog znaka koji bi obeležio početak prestanka polne funkcije, što daje osnova da se muškarac smatra duže mladim. Jedino ova činjenica može da objasni zašto kod nekih žena prelazno doba predstavlja pravu životnu dramu, a kod mnogih muškaraca, čak i kod onih sa znatno izraženim smetnjama, klimakterijum neprimetno prođe. Uticaj psihičke komponente kod žena lako dolazi do izražaja zbog ostvarenog vidljivog povoda u gubitku menstruacije.

Prestanak menstruacije podseća ženu na početak gašenja seksualnih funkcija koje su bitna odlika onog dela njenog života koji odlukuje uspon životne snage i mladosti. Ovo podsećanje je za nju neugodno i često izaziva osećaj tuge i kod najsvesnijih i najupućenijih osoba. Muškarci su pošteđeni ovog podsećanja i njihova psiha nema podsticaja na reakciju.
Prestanak vidnog znaka seksualne aktivnosti – menstruacije – oko 40-45. godine nedvosmisleno upozorava ženu na gašenje polnih funkcija, što ona pogrešno prima kao gubitak dela životne sposobnosti. Osećajući se oštećenom, manje vrednom, ona se povlači u sebe i ugušuje svaki seksualni impuls, bojeći se da ne bude protumačen kao odraz klimakterične neuravnoteženosti.

Kod muškarca, međutim, ova psihička komponenta izostaje i on često pada u drugu krajnost. Naime, gonjen unutrašnjim hormonskim poremećajima i neuravnoteženošću, a ponekad i saznanjem da je tu početak kraja, mnogi muškarac odmaklih godina upada u seksualne, ljubavne avanture i reakcije (brak starih sa veoma mladim osobama, neosnovani nastupi ljubomore i sl.), a da nije svestan da je sve to posledica disharmonije usled poremećaja unutrašnje ravnoteže kao posledice gašenja funkcija polnih žlezda.

Glavni simptom poremećaja i smetnji u prelaznom dobu kod muškarca je na prvom mestu subjektivna nervoznost. Nesnosan osećaj nervoznosti često se objašnjava zamorom. Jedan od simptoma muškog klimaksa je smanjenje potencije – seksualne moći. Zatim se često ispoljava depresija, smanjenje pamćenja i koncetrisanja. Slabljenje polnog nagona, lako zamaranje i poremećen san takođe su neugodnosti koje prate poremećaj unutrašnje ravnoteže usled gašenja funkcija polnih žlezda. Ali sporiji tok ovog procesa daje mogućnost brzoj i lakšoj adaptaciji organizma muškarca, koji na taj način brže svlađuje disharmoniju koj se pojavljuje.
Muškarac, dakle, zlazi u prelazno doba nešto kasnije i laganije. Njegov organizam mnogo brže i lakše uspostavlja unutrašnju ravnotežu. Stoga je pojava toplih talasa i navale krvi u glavu veoma redak simptom u klimakterijumu muškarca.
Ali se i kod muškaraca u ovom periodu života mogu ispoljiti teži poremećaji, u čemu konstitucionalni faktori nesumljivo imaju znatan udeo. Tako, ponekad, teži slučajevi duševne promene mogu da dovedu i do stanja prave psihoze.

Dužina trajanja ovih simptoma kod muškaraca je manja nego kod žena. Ona se kreće od nekoliko meseci do više godina. Kao i kod žena, dužina prelznog doba različita je kod raznih osoba.

Kao što smo videli, i u pogledu polnog života prelazno doba takođe ispoljava neke promene i poremećaje. Usled neuravnotežene proizvodnje hormona (pojačano lučenje folikulina, hiperfunkcije hipofize) često se pojavljuje pojačan polni nagon. S tim u vezi kod žena u menopauzi nije retka pojava onanije (samozadovoljavanja). Kod muškaraca, međutim, pojačan polni nagon i slabljenje potencije koji prati muški klimakterijum, često stvaraju psihički konflikt koji traži rešenje u neskladnim bračnim i vanbračnim vezama, koje su već pomenute. Nesumnjivo da ovakvi konflikti imaju odraza na brak i mogu ozbiljno ugroziti bračnu zajednicu, ali razumno shvatanje ovakvih stanja, koje zahteva dovoljnu zdravstvenu prosvećenost i neophodnu toleranciju, može doprineti da se lako prebrode ove fiziološke krize i bez potresa pređe u stanje prirodne harmonije.

U prelaznom dobu često slabi interesovanje za seksualni život.
Međutim, pored ređih slučajeva potpune frigidnosti, zanimljivo je da i posle potpunog gašenja funkcije polnih žlezda, već u odmaklim godinama starosti, kod žena postoji očuvan polni prohtev. Kod nekih muškaraca takođe se pojvljuje slabljenje interesovanja za seksualni život, što može da dovede i do potpune nezainteresovanosti.

Primer
Razumevanje i strpljenje za avanture muža u klimakterijumu
Kao primer navodimo istoriju jednog bračnog para približnih godina starosti, koji su stupili u brak iz ljubavi u mladosti. Žena je prebrodila menopauzu bez naročitih smetnji između 44.i 46. godine. Bračni par je imao već i unuke kada je otac, dotle primeran muž i roditelj, ozbiljan i ugledan službenik, počeo da zanemaruje ženu i porodicu zbog „velike ljubavi koja se rodila prema jednoj mladoj osobi istih godina njegove starije kćeri. Ova strast je dovela do odluke za razvod braka. Dotle vanredno dobar otac i muž koji je sve davao za svoju porodicu, skoro nije više mario za nju ni koliko za sasvim strane i nepoznate osobe. Ovakvo stanje se produžavalo skoro dve godine.
Samo veliko razumevanje, taktičan i strpljiv postupak žene, dece i najbliže okoline pomogli su da ovaj muškarac, prebrodi svoju klimakteričnu krizu i da ovaj brak nađe opet svoju domaću sreću.