Ko sme, a ko ne sme da primi Fajzerovu vakcinu?

EPA/Marton Monus

Sve zdrave osobe starije od 16 godina smeju da prime Fajzerovu vakcinu, a starije od 18 godina Moderninu, navela je naučnica Isidora Stanković, doktorand biomedicinskih nauka koja radi u SAD.

Ona je na svom Fejsbuk nalogu pojasnila ko, prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti CDC, sme, a ko ne sme da primi RNK vakcinu.

Šta ako je osoba preležala Covid-19?

Osobe koje su preležale Covid-19 smeju da prime vakcinu. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je vakcina bezbedna za davanje osobama koje su preležale Covid-19 i ona se preporučuje i u ovim slučajevima. Sa primanjem vakcine treba sačekati ako je bolest u toku, kako se ne bi izložilo medicinsko osoblje pri vakcinaciji.

Šta sa trudnicama i dojiljama?

Trudnice i dojilje smeju da prime vakcinu.

Na osnovu trenutnih saznanja naučnici veruju da iRNK vakcina ne predstavlja opasnost za trudnice i dojilje. Trudnice i dojilje nisu uključivane u klinička testiranja vakcine, ali je tokom Fajzerovih i Moderninih ispitivanja 36 žena ostalo trudno (nakon primanja vakcine ili placeba). Studije na životinjama su pokazale da nije bilo neželjenih efekata u vezi reprodukcije, razvića fetusa i postnatalnog razvića kod pacova koji su primili Moderninu vakcinu pre/tokom gestacije.

Naučnici takođe smatraju da iRNK vakcine ne predstavljaju rizik za dojilje i novorođenče i CDC preporučuje zdravstvenim radnicima koji doje da prime vakcinu.

Šta sa ljudima koji imaju autoimuna oboljenja?

Osobe sa autoimunim oboljenjima smeju da prime Fajzerovu vakcinu. U kliničkim testiranjima nisu opisane neželjene reakcije povezane sa autoimunim oboljenjem kod onih ispitanika koji ih imaju. Sama klinička testiranja nisu imala dovoljan broj ispitanika sa autoimunim oboljenjima da bi se došlo do čvrste preporuke, ali CDC kaže da ova grupa može da primi vakcinu ako već nemaju kontraindikacije za ostale vakcine.

Šta sa osobama koje imaju alergije?

Jedina grupa ljudi koja NE SME da primi vakcinu trenutno su osobe sa teškim alergijskim reakcijama (anafilaktički šok, osobe koje nose injekcije adrenalina sa sobom), osobe alergične na PEG (polietilen glikol) i osobe alergične na polisorbat, osim ako njihov alergeolog nije izvršio pregled i utvrdio suprotno.

Osobe alergične na penicilin, hranu, polen, životinje, lateks i slično, SMEJU da prime vakcinu.

Šta sa dijabetičarima?

Ljudi sa dijabetesom tip 1 i dijabetesom tip 2 takođe smeju da prime vakcinu i u Americi se organizacije, koje se bave ovim bolestima, već angažuju da ova grupa ljudi ima prioritet pri vakcinaciji.