Koja je dobna granica za lasersku korekciju vida?

S koliko godina se može skinuti dioptrija, koja je dobna granica za lasersku korekciju vida?

Iako se danas već radi i na djeci, dobna granica za lasersku korekciju vida je 18 godina – pravilo je da osoba bude punoljetna. Laserska korekcija vida danas se na djeci radi samo u iznimnim situacijama kod medicinski hitnih stvari, u slučajevima kada se dioptrija ne može drukčije tretirati. Osamnaest godina smatramo uvjetom, iako ponekad pomičemo tu granicu ukoliko razvoj dioptrije nije prestao te se pričeka stabilnost dioptrije. Stabilnom dioptrijom smatramo onu gdje nije došlo do povećanja dioptrije veće od jedne dioptrije, unazad godinu dana.

Dr. Dean Šarić, Optical Express

Original Article