Koliko god možete izbacite belo brašno iz upotreba

Prerađenom belom brašnu nedostaju dva najvrednija nutritivna elementa – spoljašnji omotač i klica žitarica. Preradom se gube vitamini i minerali, biljna vlakna i druge korisne materije kao što su antioksidansi.

Možda bi trebalo dva puta da ramislite kada se sledeći put latite kifle, krofne, sendviča ili bilo kog peciva napravljenog od belog bašna. Naučne studije su dokazale da aloksin, hemikalija koja čini da brašno izgleda čisto i belo uništava beta ćelije pankreasa. Odavno je poznata veza između aloksina i pojave diabetesa, u stvari, naučnici koji su proučavali diabetes na laboratorijskim životinjama koristili su aloksin da bi kod zdravih životinja prouzrokovali pojavu diabetesa.

Većina ljudi nije svesna da unoseći hranu od belog brašna unose aloksin koji može da prouzrokuje diabetes kod njih jer ova činjenica nije publikovana.

Kako aloksin izaziva diabetes? Prema Dr. Hari Sharmi derivat aloksina mokraćna kiselina inicira da slobodni radikali oštećuju DNA u beta ćelijama pankreasa prouzrokujući oštećenja u njegovoj funkciji i njihovu smrt. Kada ove beta celije počnu loše da funkcionišu ne proizvode dovoljno insulina ili drugim rečima javlja se dijabetes tipa2 – stečeni dijabetes. Iako je u naučnim krugovima dovoljno dobro poznata toksična moć aloksina u prehranbenoj industriji nije zabranjeno njegovo korišćenje.

Aloksin nanosi štetu beta ćelijama kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju da boluju od diabetesa. Ipak ako ste čitavog života jeli beli hleb i imate genetdku sklonost ka oboljevanju od diabetesa ipak nije sve izgubljeno za vas. Studije su pokazale da se štetno dejstvo aloksina može poništiti većim unošenjem vitamina E.

čak i kod onih koji već pate od diabetesa neke jednostavne promene u ishrani mogu pomoći. Prvo treba prestati sa unošenjem hrane napravljene od belog brašna, unositi veće količine vitamina E, treba češće unositi neke namitnice kao što je beli luk