Koncentracioni logori za „veštice“

Žene koje su optužene da su veštice zatočene su u blatnjavim logorima i žive u nehigijenskim uslovima. Neke su pritvorene decenijama, poput Sano Kojo, koja sada ima 70 godina, a u pritvoru je od 1981. godine, zato što je, navodno, pritiskala grudi svog rođaka dok on nije umro. U Gani, otresite žene i one koje se ne pokoravaju automatski zahtevima muževa rizikuju da budu optužene za veštičarenje.

Sujeverje je duboko ukorenjeno u svesti ljudi u Gani, tako da mnogi neobrazovani građani vide magiju iza svake nesreće koja ih zadesi, za šta često optužuju žene, posebno starije, što je lako jer one ne uživaju zaštitu muškaraca.

U više navrata su zatvarani logori za veštice, ali za te žene sloboda nije uvek bolja opcija. Optužene za veštičarenje često su neprihvaćene u zajednici i izložene su riziku od seksualnog zlostavljanja i drugih vidova nasilja.

Džon Bendžamin, britanski visoki predstavnik za Ganu, pozvao je u avgustu na zatvaranje svih logora za veštice.

„Lično verujem da je u 21. veku vreme da se kaže da ne postoje takve stvari kao što su veštice i da se osudi praksa da se takvim terminima dehumanizuju ranjive žene“, rekao je on.

Bendžamin je naglasio da je takva praksa vid kršenja ljudskih prava i obećao podršku Velike Britanije borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Za Veliku Britaniju borba protiv nasilja nad ženama i devojčicama je prioritet zato što predstavlja glavnu prepreku za uspostavljanje ravnopravnosti među polovima“, rekao je on.

Vlada Gane zatvorila je 2014. kamp u Bonjasiju, u distriktu Centralna Gondža na severu zemlje. Ministarstvo za rodnu ravnopravnost, decu i socijalnu zaštitu nedavno je raspustilo nekoliko kampova za „veštice“, ali predrasude i neznanje i dalje su jaki u ovoj državi u centralnoj Africi.