Kontraverze o bezbednosti silikonskih inplanata za grudi

Uprkos više od jedne decenije kontraverzi o bezbednosti silikonskih inplanata po zdravlje, oni su popularnije nego ikad do sad kod žena koje žele da poprave ono što im je priroda dala ili ono što im je bolest oduzela.

Prema preporuci američke Federacije za hranu i lekove, odluka o ugradnji implanata je lična odluka svake žene koju treba da donese tek posle potpunog upoznavanja sa posledicama koje takva operacija može da donese.

Mnoge žene vide velike prednosti od ugradnje silikonskih implanata. Tvrde da popravljanje izgleda dojki tj. promenom njihove veličine i oblika značajno popravlja kvalitet njihovog života

U 2003-ćoj godini bilo je 255.000 ugradnji implanata u kozmetičke svrhe i 68.000 restauracija dojki urađenih posle mastektonije (uklanjanja dojke) usled kancera u Americi. Iste te godine bilo je 45.000 operacija za uklanjanje implanata kod žena koje su ih ugradile u kozmetičke svrhe i 17.000 kod žena kod kojih je izvršena restauracija.

Trenutno u Americi samo dva proizvođača implanata punjenih slanim rastvorom imaju dozvolu za prodaju, dok ni jedan proizvođač implanata sa silikonskim punjenjem još nije dobio dozvolu od američke Federacije za hranu i lekove (FDA) .

Kontraverze o bezbednosti silikonskih implanata za grudi traju više od desetak godina. Tržište je podeljeno na zagovornike silikonskih implanata, to su žene koje tvrde da treba da imaju pravo izbora a da silikonski implanti za grudi imaju mnogo prirodniji izgled od onih punjenih slanim rastvorom. S druge strane su žene koje su tužile proizvođače silikonskih uložaka jer smatraju da su im oni ozbiljno narušili zdravlje.

Razlozi protiv

Svaka hirurška intervencija nosi sa sobom potencijalni rizik kao što je infekcija, krvarenje i ožiljci, međutim kod ugradnje implanata za grudi postoje dodatni specifični rizici.

Postoje dve vrste implanata za grudi, implanti ispunjeni slanim rastvorom i implanti sa silikonskim gel punjenjem. Njihov izgled varira po obliku, veličini i materjalu od koga je izgrađen njihov omotač. Proizvođači silikonskih implanata tvrde da su omotači njihovih implanta izrađeni od izuzetno čvrstih materjala i da više ne postoji opasnost od njihovog pucanja, međutim njihov zahtev da se pojave na tržištu je odbijen zbog toga što stručnjaci FDA smatraju da njihovi dokazi nisu dovoljno ubedljivi.

Johns Hopkins , profesor sa medicinskog univerziteta u Baltimoru i jedan od savetnika FDA kaže da su silikonski implanti zaista veoma čvrsti testirani izvan tela, bukvalno ne pucaju i kada se zgaze kamionom, ali treba razjasniti pitanje šta se dešava sa njima kada duže ostanu u telu.

Rizici ugradnje silikonskih implanata za grudi

Jedan od rizika je kapsularna kontrakcija, koja pretstavlja zatezanje i skupljanje ožiljačnog tkiva, koji se prirodno stvaraju oko implanta. Ova komplikacija može voditi stvrdnjavanju tkiva dojke, nabiranju kože i menjanju oblika dojke. Takođe izaziva bol koji ako je izuzetno jak zahteva operaciju za uklanjanje implanta zajedno sa ožiljačnim tkivima.

Ruptura (pucanje) implanta, može nastati u bilo koje vreme. Dok implanti ispunjeni slanim rastvorom ispuštaju samo slanu vodu, curenje silikonskog gela iz implanta i njegov uticaj na zdravlje je još uvek kontraverzan i nedovoljno ispitan. Žene mnogo brže osete promene kada pukne implant napunjen slanim rastvorom nego silikonski, jer on često zadržava svoj oblik pa je ovu pojavu teško detektovati. Ruptura silikonskog implanta se često može utvrditi samo magnetnom rezonancom i još uvek ne postoje standardi koliko često treba vršiti ovu vrstu pregleda.

Druga moguča komplikacija je oštećenje nerva, koje kod nekih žena izaziva gubitak a kod drugih povećanje osetljivosti u bradavicama i dojki. Ovaj simptom može spontano da nestane ali je nekada trajan. Takođe još nije utvrđeno da li povreda ovog nerva izaziva gubitak mleka tokom dojenja ili to nastaje iz nekog drugog razloga.

Žene bi trebalo da budu informisane da u zavisnosti od tipa inplanta koje imaju, treba tokom života da očekuju jednu ili više pratećih operacija usled komplikacija koje izazivaju implanti a one su oboljenje ožiljačnog tkiva, boranje, asimetrija, ruptura ili pomeranje implanta.

Neke žene koje su ugradile silikonske implante su uložile žalbu da su oni kod njih uticali na razvoj smrtonosnih sistemskih oboljenja. Ovu tvrdnju je takođe teško dokazati.

Posle razmatranja pritužbi i dokaza proizvođača silikonskih implanata i njihovih advokata s jedne strane i dokaza o štetnosti koje su priložile lekarske komisije kao i žalbi oštećenih žena, FDA, krajem maja ove godine, nije dala zeleno svetlo za silikonske implante. Ponovo razmatranje ovog problema će biti zakazano kada bude bilo prikupljeno više kliničkih dokaza o bezbednosti silikonskih implanata po zdravlje.