Kontrolišite bes, pre nego što on počne da kontroliše vas

Svi smo u nekim situacijama doživeli osećaj ljutnje ili besa, kao i osećaj kajanja ako je naša reakcija bila preterana.

Ljutnja je potpuno normalna, najčešće zdrava ljudska emocija. Ali kada se omakne kontroli i postane destruktivna, može prouzrokovati probleme – probleme na poslu, u ličnim odnosima ili u celokupnom kvalitetu života. Može prouzrokovati osećaj da se nalazimo u vlasti nepredvidljivih i snažnih emocija.

Priroda ljutnje

Ljutnja je emocionalno stanje koje može da varira od blage nervoze do intezivnog besa. Kao i druge emocije i ova je udružena sa fiziološkim i biološkim promenama u organizmu. Kada se osoba naljuti srce počne ubrzano da kuca, disanje je ubrzano, diže se krvni pritisak kao i nivo hormona adrenalina.

Ljutnja može biti potstaknuta unutrašnjim i spoljašnjim faktorima. Možete biti ljuti na neku određenu osobu ili događaj (gužva u prevozu, odloženi let, politička situacija), ili vaša ljutnja može biti potstaknuta brigama vezanim za lične probleme. Sećenje na neka traumatska ili frustrirajuća iskustva može potstaknuti ljutnju.

Izražavanje besa

Instiktivan način izražavanja ljutnje je agresivno izražavanje ljutnje. Ljutnja je prirodan adaptivan način na preteće situacije koje potstiču agresivno osećanje i ponašanje, koje nas potstiče da se borimo i branimo kada smo napadnuti. Zbog toga je određen nivo ljutnje potreban za opstanak.

S druge strane, možemo povrediti osobu koja je izazvala naš bes koji može toliko da nas ponese da prekršimo zakon, socijalne ili uobičajene društvene norme.

Ljudi koriste svesne ili nesvesne procese kako bi se izborili protiv besa i mogućih neprihvatljivih ponašanja. Tri glavna načina su izražavanje ljutnje, potiskivanje osećanja ili smirivanje. Izražavanje ljutnje na samopouzdan ne agresivan način je najbolji način da se na najprihvatljiviji način izborimo protiv nje. Da bi tako postupili treba da naučite da vam bude jasno kakvi su vaši interesi i kako da ih ostvarite tako da ne povredite druge ljude. Imati samopouzdanje ne znači biti zahtevan i arogantan već poštovati samog sebe i u skladu sa tim druge.

Ljutnja može biti potisnuta i tada krije opasnost da bude usmerena na drugog. To se dešava kada ignorišete svoju ljutnju, pokušavate da ne mislite na nju i pokušavate da se koncentrišete na nešto pozitivno. Ovde je cilj da ljutnju zaustavite i pretvorite je u konstruktivnije ponašanje. Opasnost je da ako u tome ne uspete ljutnja može da se okrene protiv vas samih. Ovakva ljutnja može da bude uzročnik visokog krvnog pritiska ili depresije.

Ne izražena ljutnja krije druge probleme, može da vodi ka patološkom izražavanju ljutnje kao što je pasivno agresivno ponašanje( nanošenje zla ljudima iza leđa umesto direktno suočavanje) ili promena ličnosti u trajno ciničnu i neprijateljski raspoloženu osobu. Ovakve osobe koje nisu naučile da konstruktivno izraze svoju ljutnju ne mogu da imaju puno uspešnih prijateljstava ili ljubavnih veza.

Na kraju u borbi prema besu možete se smiriti i to iznutra. Ovo ne znači samo kontrolisati svoje ponašanje prema drugima već i kontrolisati svoj unutrašnji odgovor na ljutnju, stišati puls i dozvoliti da osećaj smirenosti pobedi.

Kada ni jedna od ove tri načina za smirivanje kod neke osobe ne funkcionišu kao posledica se dešava da neko bude povređen ili neka stvar oštećena ili uništena.

Kako smiriti bes

Cilj u smirivanju besa je da se smanje intenzitet emocija i fizičke promene koje bes izaziva. Možete da naučite da kontrolišete svoje emocije ili tako što će te izaći na kraj sa njima ili da izbegavate ljude koji izazivaju bes kod vas. Prvi dobar korak je biti svesan da imate problem sa preteranom ljutnjom, jer ako priznate sebi da se u nekim situacijama ponašate izvan kontrole ili čak zastrašujuće bićete svesni da treba da nađete bolji način da se izborite sa besom. Zaista neki ljudi su skloniji ljutnji i besu, mnogo se lekše i intenzivnije razbesne nego drugi prosečni ljudi, ili osobe koje ne izražavaju bes na glasan način ali su stalno nervozni i namćorasti. Ovakve osobe imaju nizak nivo tolerancije prema frustracijama. Oni ne mogu da gledaju na situaciju jedan korak unapred, razbesne se kad god im se neka situacija učini nepravednom, npr. ako su ukoreni zbog neke manje greške. Postoji veliki broj razloga zbog kojih ljudi postaju takvi. Jedan od njih je genetska sklonost, ima dece koja se rađaju preosetljiva, lako ih je razljutiti i takvi ostaju čitavog života. Drugi uzrok je socio- kulturnog porekla, ako bes shvatamo kao isključivo negativnu osobinu, da je u redu izražavati samo depresiju ili anksioznost ali nikako bes, kao rezultat nije moguće naučiti kako da se izborimo protiv ljutnje i konstruktivno je kanališemo.

Takođe i porodično vaspitanje igra veoma veliku ulogu. Tipično ljudi koji se brzo razbesne potiču iz poremećenih porporodica u kojima vlada haos i ne postoji dobra komunikacija između njenih članova.

Ljudi moraju da se bore protiv besa. Najbolji način je koristiti metode za relaksaciju, kao što je duboko disanje i zamišljanje mira može da smiri osećaj besa.

U situacijama u kojima morate da kontrolišete navalu besa najjednostavniji su ovi koraci:

Duboko dišite

Polako ponavljajte reči koje će vas smiriti, npr. smiri se, opusti se, samo polako

Pokučajte da zamislite situaciju u kojoj ste uvek smireni bilo iz iskustva ili imaginacijom

Joga vežbe mogu da relaksiraju mišiće i pruže vam osećaj mira.

Ovo se sve vežba kako bi postala automatska reakcija u napetim situacijama.

Važno je zapamtiti da je moguće eliminisati bes. Uprkos svim naporima u životu će se dešavati situacije koje će izazivati bes i to ponekad pravedan bes. Ako ne naučite da pravilno kontrolišete bes život će vam biti ispunjen osećanjima bola, gubitka i frustracije.