KVIZ Bitka za Beograd: Koliko znate o velikoj ofanzivi?

Kada je Beograd oslobođen, 20. oktobra 1944. godine, otvoren je put Crvenoj armiji ka Berlinu.