Levoruki imaju bolje pamcenje

Ako ste iz porodice ciji su clanovi levoruki, možete tvditi da imate bolje pamcenje od onih koji su desnoruki, tvrdi se u istraživanju. Zakljucci su doneseni na osnovu teorije da dve hemisfere mozga rade udruženo da bi nam omogucila da upamtimo dogadaje.

Rezultati istraživanja, takode, mogu objasniti zašto se deca ne secaju dogadaja do svoje cetvrte godine. U tom periodu rasta i razvoja veza izmedu dve moždane hemisfere u popunosti sazreva i razvija se. Stephen Christman i Ruth Propper sa univerziteta u Toledu (University of Toledo, Ohio) su pronašli vezu izmedu levorukih osoba i pamcenja. Ova teorija važi i za osobe koje su desnoruke, ali imaju levoruke pretke (rodake).

Studija ukazuje da desnoruke osobe sa levorukim rodacima imaju podjednako rasporedene centre u mozgu veci broj veza medu hemisferama i razvijeniji corpus callosum (moždana formacija koja povezuje dve hemisfere) od desnorukih osoba.

Christman i Propper su istraživali dve vrste pamcenja – epizodicno (prisecanje i prepoznavanje dogadaja), ne-epizodicno (trajnu memoriju) i implicitnu memoriju. Pronadeno je da su levoruki imali superiorniju epizodicnu memoriju a slabiju implicitnu nego desnoruki.

Zakljucak je da ljudi koji su levoruki, imaju jace izražene veze medu hemisferama i bolje pamte dogadaje nego cinjenice.