Mačka se može otrovati sredstvima protiv buva i krpelja

Foto: Sara Kovačević

Odgovor je jednostavan: ovakva trovanja su moguća i nisu baš tako retka. Nastaju zbog neadekvatne upotrebe sredstava iz neznanja ili nepažnje vlasnika, piše Petface.

Piretrin i piretroid su insekticidi u preparatima koji se koriste za lečenje kod infestacije buva i krpelja kod kućnih ljubimaca. Piretrini su prirodnog porekla i potiču od biljke Chrysanthemum cinerariaefolium ili biljnih vrsta povezanih sa buhačem. S druge strane, piretroidi su sintetički stvoreni pa su zbog toga dugotrajniji.

U ovu grupu spadaju aletrin, cipermetrin, deltametrin, permetrin, tetrametrin i dr. Generalno, svi oni imaju negativan uticaj na nervni sistem mačaka. Mehanizam delovanja je takav da toksini reverzibilno produžavaju provodljivost natrijuma u nervnim aksonima što izaziva ponavljajuća nervna pražnjenja. Prilično komplikovano i ne baš jasno objašnjenje.

U suštini, nije ni bitno da znate kakvi se svi hemijski i fiziološki procesi dešavaju prilikom trovanja – dovoljno je da znate da se sredstva koja nisu namenjena mačkama ne smeju koristiti kod ovih ljubimaca.

Original Article