Memorisanje u snu

Još jednom se pokazalo da je dobar savet svima koji uče ili stiču nove veštine da se posle učenja dobro naspavaju.

Grupa naučnika sa medicinskog fakulteta univerziteta Harvard u Bostonu (Massachusetts), je dokazala da se tokom sna, pogotovo duboke faze sna ( SWS faze), znanja stečena tokom dana konsoliduju, reorganizuju i učvršćuju.

Eksperiment je vršen nad dobrovoljcima koji su podeljeni u tri grupe.

Prva grupa dobrovoljaca je tokom dana učila navigaciju po virtuelnom gradu . Zamoljeni su da upamte izgled grada a da tokom testiranja što brže na osnovu sećanja pronalaze put kroz virtuelni grad do zadate lokacije. Mozak im je skeniran tokom testiranja.

Drugoj grupi dobrovoljaca skenirali su mozak tokom testiranja i noću dok su spavali.

Treća grupa dobrovoljaca nije savladavala nove veštine kada im je skeniran mozak.

Nivo moždane aktivnosti je meren PET tehnologijom (pozitronskom tomografijom) . Rezultati ovakvog ispitivanja su pokazali da je prva grupa dobrovoljaca upoređena sa trećom koja nije prolazila trening pokazivala mnogo veću aktivnost u hipokampusu (moždanom centru za učenje) tokom testiranja, takođe i tokom sna . Kada su istraživači uporedili aktivnost u hipokampusu tokom SWS sna ova aktivnost je bila mnogo viša kod trenirane nego kod ne trenitane grupe.

Zatim su testirali treniranu grupo posle buđenja pa poredili nivo moždane aktivnosti tokom spavanja i tokom testa. Došli su do rezultata da što im je bio boila jača moždana aktivnost tokom SWS faze spavanja (faza dubokog sna), bolji su im rezultati bili tokom testa. Ovakva korelacija nije mogla da se nadje sa REM fazom sna.

Ovi rezultati su obezbedili dokaze da se znanje stečeno tokom dana obradjuje, konsoliduje i učvršćuje tokom duboke faze sna. Šta više aktivnost u hipokampusu tokom sna je u direktnoj korelaciji sa nivom znanja tokom sledećeg dana posle učenja.

Svaka faza sna ima svoju ulogu, neprospavana noć bi mogla biti štetna za sve vrste stvaranja pamćenja. Ispitanici koji su se dobro odmorili lakše usvajaju nove veštine i znanja nego oni koji se nisu naspavali. Prema tome najvažnije je naspavati se prve noći posle učenja.