Muškarcima u Iranu dozvoljeno „porodiljsko“

Novi zakon koji su usvojili iranski parlamentarci dozvoljava iranskim muškarcima dve nedelje odsustva sa posla zbog rođenja deteta, bez obzira na to da li rade u državnim ili privatnim firmama.

Prazna kolevka

Za ovu inicijativu glasalo je 136 poslanika, dok je 36 bilo protiv, a dva uzdržana.

Očekuje se da će zakon, predložen na osnovu preporuke iranskog vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, unaprediti stopu nataliteta u zemlji, smanjiti prepreke za sklapanje brakova i sniziti starosnu granicu stupanja u brak i stvoriti finansijski podsticaj za majke tokom trudnoće i posle porođaja.

Iranski parlament takođe je usvojio i zakon koji snižava granicu za odlazak žena u penziju, pa one sada moraju da imaju svega 20 godina radnog staža kako bi stekle pravo na beneficije, bez obzira na to koliko imaju godina u trenutku penzionisanja.

Jedan od iranskih poslanika rekao je će nova inicijativa omogućiti mladim majkama da više vremena posvete podizanju dece.