Na pomolu možda novi način lečenja raka

Prema rezultatima skorašnje studije, naučnici su pronašli način da unište kancerogene ćelije, ubrizgavajem sićušnih – nano čestica sa lekom. Ove čestice napadaju bolesne ćelije dok zdrave ćelije ostaju ne dotaknute.

Tim naučnika je koristio ove sitne čestice na ćelijama gajenim u laboratorijskim uslovima a zatim na miševima obolelih od tumora prostate. Maligni tumor se kod njih dramatično razvijao, a korišćenjem terapije svi su miševi preživeli.

Nano čestice nose lek docetaxel i rastvaraju se u unutrašnjoj ćelijskoj tečnosti oslobađajući anti kancerogeni lek. Da bi bili sigurni da će nano čestice napadati samo kancerozne ćelije , čestice sadrže DNA ili RNA molekule koje imaju sposobnost da prepoznaju površinu molekula na kanceroznim česticama i da se vežu za njih, izbegavajući zdrave ćelije. Nano čestice zbog njihovih malih dimenzija, žive ćelije gutaju kada dospeju na njihovu površinu.

Samo jedno ubrizgavanje je kod pet miševa od sedam dovelo do potpunog razaranja tumora dok je kod ostale dve tumor bio značajno smanjen.

Iako se kod miševa pokazalo da je terapija bezbedna potrebno je dokazati da je ovakav vid terapije bezbedan i za ljude a potrebno su i dalja ispitivanja dok ne postane široko korišćen u lečenju raka.