Najčešći razlozi za muški sterilitet

Postoji mnogo faktora koji utiču da muškarac ima smanjen broj spermatozoida, smanjenu pokretljivost ili smanjenu sposobnost spermatozoida da oplode jajnu ćeliju.

U najčešće uzroke muškog steriliteta spadaju:

  • Poremećena produkcija ili funkcija spermatozoida
  • Poremećaj u izbacivanju sperme
  • Opšte zdravlje muškarca i njegove životne navike
  • Psihogeni faktori

Lečenje steriliteta homeopatijom se postiže uzimanjem u obzir mentalnih, emocionalnih i fizičkih odstupanja koje osoba ima. Simptomi su samo spoljašnji odraz unutrašnje neravnoteže.

U prevenciji i lečenju steriliteta, osim medikamentoznog i hirurškog lečenja, mnogo pomaže angažovanje oba pola oko sopstvenog zdravlja. Pravilna ishrana, izbegavanje većih količina alkohola, duvana i drugih stimulanasa, održavanje dobre telesne kondicije i držanje telesne težine pod kontrolom, izbegavanje izlaganja organizma preterano visokim ili niskim temperaturama, nošenje adekvatne odeće i obuće – odnosno zdrave životne navike – pomažu u očuvanju zdravlja i plodnosti organizma.

Dr spec. Jasmina Jović,
homeopata  

Lečenje sterliteta Slobodan Tešić: U prirodi i ljubavi je tajna začeća