Najlepša kreacija žena

Odgovor je – ženska lepota, jedna od najveličanstvenijih kreacija planete Zemlje, taj neuhvatljivi, magični vizualni kvalitet, ta duboka mirna snaga, ta gracioznost. Od početka postojanja ljudske civilizacije inspirisala je mušku kreativnost, kao i ratove. Poezija, muzika, slikarstvo – sve same posledice uznesenosti ženskom lepotom. Vešta zavodnica, mala devojčica, eksplozivna naprava za ekstremno pažljivo rukovanje, mudra duša, negovateljica, nežan cvet, genije, seks simbol, fatalna žena. Koliko je samo divnih i raznolikih ekspresija prirodne pojave zvane ženska lepota.

Pitam se, da li smo se u svojoj borbi za ravnopravnost, boreći se sa muškarcima, protiv muškaraca, njihovim metodama, izborile za svoje pravo da budemo ravnopravne ili da budemo muškarci, odbacujući ženski princip i sve ono što nas na tako čaroban način čini ženama. Budimo ženstvene po svojoj meri. Osetimo snagu, ljubav i podršku svih generacija žena koje su nam prethodile. Podršku da postojimo vođene svojim unutrašnjim impulsom i ženskim principom, a ne bilo kakvim spolja nametnutim standardima.