Napredak u veštačkoj oplodnji

Američki naučnici su u testiranjima sprovedenim na majmunima uspešno transferisali sav potreban genetski materijal iz defektne jajne ćelije u zdravu i na taj način omogućili dolazak na svet zdravog potomstva.

časopis Nature piše kako se sada javlja mogućnost rađanja za žene koje zbog genetskih faktora imaju nefunkcionalne mitohondrije u jajnim ćelijama, i to bez nužnosti korištenja doniranih jajnih ćelija.

Istraživači s Oregon Health and Science University napominju kako bi i ovako rođena deca imala mali broj gena trećeg roditelja.

Po njihovim rečima, nova tehnologija je spremna za testiranje na ljudskim jajnim ćelijama.

Prema nekim procenama, uspešna primena ovog postupka spriječila bi da se svakih 30 minuta u svetu rodi dete s nekom nasleđenom bolešću.