Naučna komunikacija u doba digitalizacije

Naučna komunikacija u doba digitalizacije 1

Na pitanja složenosti nauke i odnosa nauke i društva nije lako odgovoriti naročito s obzirom na ubrzani porast broja informacija na internetu. Analiza dinamike pojedinačnih i zajedničkih praksi u različitim pristupima ka povezivanju nauke i društva, koncentrisana je, između ostalog, na složenost, nesigurnost, tačnost i poverenje u naučnu komunikaciju u eri digitalizacije.

Naučna komunikacija je trenutno u ključnoj fazi razvoja, a RETHINK predstavlja nov ugao gledanja na njenu ulogu u pokušaju da prepozna prepreke ka otvorenim i refleksivnim vezama između društva i nauke i ohrabri promene zasnovane na novim dokazima u praksi.

U pokušaju da odgovore na ove izazove, partnerske institucije, okupljene oko projekta, pružaju pogled od 360° na postojeću naučnu komunikaciju, mapiraju njene trendove širom Evrope uključujući društvene mreže i digitalnu sferu, dosad nedovoljno istraženu, i pozivaju sve aktere da doprinesu (uzajamnom) otvaranju nauke ka društvu i društva ka nauci.

Naučna komunikacija u doba digitalizacije 2

Kao rezultat biće ponuđeni novi pristupi u naučnoj komunikaciji koji će uključiti i blogere i predstavnike društvenih medija.

Na internetu će biti dostupni brojni sadržaji sa ciljem da se trenutne prakse u naučnoj komunikaciji promene i da se privuče šira publika.

Biće razvijene nove strategije za unapređenje individualnog i kolektivnog mišljenja kroz refleksivni pristup i jačanje komunikacije, i osigurane smernice za stvaranje pozitivnog okruženja, koje će ohrabrivati otvoreno istraživanje i inovacije.

Cilj RETHINK projekta je da donese značajnu, dugoročnu promenu u naučnoj komunikaciji, poveća njene mogućnosti i pruži slobodan pristup svim sadržajima i podacima koji budu prikupljeni tokom istraživanja kako bi se podstakla šira diskusija i bolje razumevanje naučne komunikacije.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Original Article