Nekonvencionalne metode otkrivanja raka

Efikasnost izlečenja bilo koje bolesti je veća ukoliko se bolest ranije dijagnostikuje ali kod raka to je često pitanje života ili smrti. Zbog ovakvog razloga napori naučnika su usmereni na unapređivanje diagnostičkih metoda od kojih neke nisu sasvim konvencionalne.

Tim naučnika je objavilo na osnovu svojih istraživanja da psi imaju sposobnost kojom mogu da doprinesu u procesu ranog otkrivanja raka grudi i pluća .

Zahvaljujući neverovatno istančanom njuhu koji im omogućava da otkriju iz daha pacijenta neke forme kancera. Eksperiment je urađen nad 86 pacijenata od kojih je 55 bolovalo od raka pluća a 31 raka dojke i kontrolnog uzorka od 83 zdrave osobe.

Rezultati studije su pokazali da je tačnost u otkrivanju bio između 88% i 97%, čak štaviše studija je potvrdila da su trenirani psi mogli da otkriju veoma rane faze ova dva oblika raka.

Slično ispitivanje su izvršili i naučnici iz Engleske. Pošli su od pretpostavke da je njuh kod pasa daleko osetljivije nego što možemo i da pretpostavimo. Kučka koker španijel po imenu Bee je trenirana da kada nanjuši uzorak mokraće pacijenta obolelog od raka burega ili bešike legne ili sedne pored posude sa uzorkom, mogla je da bira između 6 uzoraka od kojih je samo jedan bio od obolele osobe. Koliko god su puta menjali položaj posude obolelog nepogrešivo je umela da odabere pravi uzorak. U eksperimentu gde je učestvovalo 6 pasa uspeh je bio u proseku 41%.

Drugi tim naučnika sa Njukastl univerziteta je došla do ideje da koristi sićušan disk, manjeg od trunke prašine čija je površina prekrivena sa DNA ili proteinima koja tera specifične markere ćelija raka da s prilepe za njegovu površinu.

Disk elektronski može da vibrira u dva moda a vibracije se mogu meriti i omogućuju detekciju i malih količina specifičnih markera ćelija raka, teoretski čak i težina jednog jedinog molekula koji se zakačio za površinu diska može da se detektuje.

Ovo sve nije neka daleka budućnost, pre izgleda da bi svaki onkolog trebao da ima ovakvu napravu i naravno treniranog psa.