Nema para za besplatno zdravstveno za sve

Da bi bilo dobro da svi građani Srbije imaju jednak pristup lečenju, bez obzira gde rade, ali to u trenutnoj situaciji nije moguće, kažu ministarka zdravlja i ministar finansija.
Dobra ideja ali u okviru sistemskog rešenja, kažu u MAT-u.