Novo istraživanje o placebo efektu

Rezultati nove studije nemačkih naučnika ukazuju na koristi uzimanja placeba – neaktivnog leka – za bolove, piše časopis Science.

Istraživači dodaju kako to ide u prilog tvrdnjama da u mnogim slučajevima snaga uma kontroliše osećaj bola.

Pokazalo se kako primena lažne kreme namenjene tretiranju bola, dovodi do promena u osećaju bola kod ispitanika koji nisu znali da li primaju pravu terapiju ili lažnu.

Po mišljenju naučnika, ova studija će dovesti do razvoja boljih terapija za osobe koje žive s hroničnim bolom.