Novo svetlo o ulozi holesterola u nastajanju kardiovaskularnih bolesti

Holesterol je meka supstanca, slična vosku, koja se nalazi među lipidima (mastima) u krvnim sudovima, krvotoku i svim ćelijama organizma. Važan je sastojak jer služi za formiranje membrana ćelija, nekih hormona i neophodna je za druge funkcije organizma. Visok nivo holesterola u krvi ipak govori o visokom riziku za oboljevanje od koronarnih oboljenja koje vode ka srčanom udaru.

Holesterol i druge masnoće mogu da se rastvaraju u krvi. Prenose se do i od ćelija pomoću specijalnih nosača – lipoproteina.

Istraživači sa univerziteta u Mičigenu su u svojoj studiji otkrili da holesterol koji se skuplja duž zidova arterija se kristlizuje, pretvarajući se iz tečnog stanja u čvrsto, širi se a onda se rasprskava, praveći ulceroze- rane na zidovima arterija, što pokreće proces zarastanja rana – ili oblaganje krvnih sudova, što se okreće protiv zdravlja jer se arterije dalje zatvaraju.

Kako se holesterol kristalizuje, ako postoji velika količina holesterola, širi se prska i jednostavno pocepa talog u zidu arterije. Ili se kristali, koji su oštri i liče na iglu prokopaju svoj put kroz membranu, koja pokriva naslage holesterola i pravi ogrebotine na naslagama yidova krvnoh sudova, što aktivira mehanizam oblaganja krvnih sudova ili zarastanja rana.

Sistem oblaganja krvnih sudova je reakcija na povredu u arteriji, samo što ovaj put ovaj proces dovodi do daljeg zadebljavanja zidova arterija.

Kristalizacija holesterola se može uporediti sa procesom kada se plastična boca sa vodom stavi u zamrzivač. Voda se zamrzava i širi, probijajući put napolje što dovodi do prskanja boce.

Do sada sva lečenja nisu bila fokusirana na ovaj proces, u prošlosti lečene su razne faze koje vode ka ovom finalnom procesu, pre nego lečenje finalnog stanja. Naučnici su smatrali da zapaljenski proces prouzrokuju pucanje membrana koje drže holesterol u arterijskim naslagama.Sada se zahvaljujući novom svetlu koje je bačeno na mehanizam kako holesterol utiče na razvoj kardiovaskularnih oboljenja otvaraju novi putevi za tretman kardiovaskularnih oboljenja.

Imperativ ostaje prevencija kardiovaskularnih oboljenja, kroz snižavanje koncentracije holesterola u krvi kroz pravilan način hrane i vežbe.