Numerologija: IZRAČUNAJTE DA LI VAŠE IME I PREZIME PRIVLAČE NOVAC

  Numerologija: IZRAČUNAJTE DA LI VAŠE IME I PREZIME PRIVLAČE NOVAC

  Posted by: Aura Redakcija

  in NUMEROLOGIJA

  Ako i vama stalno manjka novca, provjerite da li se tajna krije baš u vašem imenu i prezimenu. Da li ćete lako u životu dolaziti do novca ili ćete morati da se mučite za svaku marku može da otkrije kombinacija brojeva vašeg imena i prezimena.
  Kako računati:
  Prvo napišite svoje ime i prezime, pa u tabeli ispod pronađite broj koji odgovara svakom slovu. Nakon toga je potrebno da saberete brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberete i ta dva broja. Veoma je važno da ih sabirate dok ne dobijete jednocifren broj.

  1: A, F, N, V

  2: B, G, Nj, Z

  3: C, H, O, Ž

  4: Č, I, P

  5: Ć, J, R

  6: D, K, S

  7: Dž, L, Š

  8: Đ, Lj, T

  9: E, M, U

  Rješenja:

  JEDAN
  Broj jedan teži ka tome da uvijek u svemu bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obavljaju svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi njihovo samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge osobe i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.

  DVA
  Uvijek uz sebe imaju partnere koji im pomažu oko sticanja novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbjeđuje uslove kako bi uspjeli da realizuju svoje poslovne potencijale. Potencijal “dvojki” najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu.

  TRI
  Ove osobe možda i najviše vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspiju da spoje posao i zadovoljstvo, onda ni ovim osobama neće manjkati novca. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad.

  ČETIRI
  Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvijek za sve moraju da se pomuče. Takođe moraju da ulažu nevjerovatne napore za postizanje svakog uspjeha i da se odriču zabave zbog posla. Često ćete čuti da odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.

  PET
  Ove sobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. “Petice” su veoma prilagodljive osobe koje imaju dobru intuiciju. Takođe, imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gdje ga svi ostali troše.

  ŠEST
  Ovim osobama su potrebni ljudi koji su istomišljenici i sa kojima će se povezati. “Šestice” najveći uspjeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako “šestice” ne uspiju da se zaposle u zajednici, može da se desi da čitav život provedu u siromaštvu.

  SEDAM
  “Sedmice” najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarađuju. U stanju su i da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje vjeruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživaće u potpunosti.

  OSAM
  “Osmicama” je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One su sposobne ne samo da zarade novac, već i da ga dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da znaju da ulože novac tako da se on bukvalno sam umnožava.

  DEVET
  “Devetke” tragaju za poslovima koji će im donijeti brz, lak i veliki profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to velika prepreka u radu i u zarađivanju. “Devetke” imaju veliku šansu da se obogate samo ako shvate da se trud ne mora uvijek isplatiti iz prve.

  Broj pregleda:
  30

  2022-08-24
  Aura RedakcijaOriginal Article