Nužne radikalne promene u zdravstvu

Predlog ministarstva privrede, o čemu uveliko spekulišu mediji, da zdravstveno osiguranje ide na teret budžeta umesto na teret poslodavca, naišao je na negodovanje zaposlenih u zdravstvu.
Dok oni smatraju da bi rešenje za finansiranje trebalo tražiti u okviru postojećeg sistema, u ministarstvu smatraju da su u…