Objavljena zabranjena fotografija golog Tita

Fotografija je nazvana „Jugosloveni koji se kupaju“, a nastala je 1939. godine. Tito je tada sa svojim saborcima boravio u francuskom vojnom logoru, koji je bio rezervisan za međunarodne snage.

Iako je fotografija objavljena u Zborniku španskih boraca 1961, ona nikad nije pronašla svoj put do jugoslovenske javnosti — najverovatnije jer je režim smatrao da ugrožava ugled predsednika, a sama knjiga ubrzo je povučena s tržišta.

Jugosloveni koji se kupaju

„Tačno je kako je Josip Broz Tito 5. maja 1952. novinarima američkog ’Lajfa‘ rekao da je jednom kratko posetio Španiju i proveo jedan dan u Madridu.

Druge činjenice istraživanja, koje nisu sporne i predstavljaju naučni i dokazni materijal, govore o tome da je Tito radi preuzimanja i potpune kontrole nad KPJ morao prvo da oslobodi Blagoja Parovića Šmita, koji je 1937. godine, kada je likvidiran, bio predviđen za generalnog sekretara KPJ“, kaže Zirojević, a prenosi hrvatski „Ekspres“.

Zirojević tvrdi i kako je nalog za Parovićevu likvidaciju izdao Tito.

„Dokaz za to je činjenica da je Vlajko Begović fotografisao mrtvog Parovića odmah nakon ubistva i ta je fotografija odmah dostavljena Titu“, objasnio je Zirojević.