Opasnosti koje kriju namirnice

Da li vas zabrinjavaju izveštaji da riba kontaminirana metalima može da bude štetna po vaše zdravlje. Prošle godine je bilo vesti da je analiza soli u našim prodavnicama pokazala da u šest od 23 uzorka ima metalnih opiljaka. Od tih šest uzoraka dva su iz Tuzle, dva iz Grčke i po jedan iz Slovenije i Tunisa.

Da podsetimo, nakon nezadovoljavajućih rezultata provere kvaliteta mleka usledila je jedinstvena ocena iz nadležnih institucija da naše mleko ne zadovoljava standarde propisane u EU i da će biti dobro ako do 2010. godine celo naše zakonodavstvo bude usaglašeno sa evropskim propisima u ovoj oblasti.

Potom su stigla i upozorenja stručnjaka da imamo razloga da se plašimo kada kupujemo voće i povrće, jer proizvođači neodgovorno koriste pesticide. iz namirnica mogu da vrebaju mnoge opasnosti. Dakle, pitanje čime se hranimo nije izlišno.

Teški metali u ribi

S vremena na vreme javljaju se izveštaji kako su losos i druge morsk ribe kontaminirane raznoraznim teškim metalima kao što je olovo, živa i td., ali ne postoji način da znamo da je riba servirana u restoranu kontaminirana ili ne.

Većina zemalja ima prilično dobru kontrolu namirnica, riba poreklom iz ovih zemalja se najčešće testira na sadržaj teških metala pre prodaje.

Ukoliko bilo koji deo ribe sadrži visok nivo teških metala, prema internacionalnim standardima riba neće biti upotrebljavana za izvoz i prodaju.

Ali šta možete uraditi ako namirnice koje servirate sadrže teške metale, ostatke pesticida ili akrilne hemikalije ili druge kancerogene sastojke?

Kao prvo treba imati na umu da nacionalna i internacionalni zakoni za hranu striktno štite potrošače od najozbiljnijih zagađivača. Zato nemojte da paničite i izbegavate dobru i sigurnu hranu zbog toga što ste čuli ili pročitali glasine, mnoge od njih su neosnovane.

Ako postoji skandal sa nekom vrstom namirnica, autoriteti će povući te namirnice sa tržišta i kazniti proizvođače. S druge strane proizvođači žele da potrošači kupuju njihov proizvod, pa su duboko zainteresovani da otklone uzroke koji bi mogli da naškode njihovim potrošačima.

U zemljama EU proizvođač ima obavezu da upozna potrošača sa sastavom proizvoda, a analiza se ne radi na bazi uzorka, već se u proizvodnju uvode sistemi koji garantuju da će uvek izaći zdravstveno bezbedan proizvod. To je HASAP sistem, koji podrazumava da je proizvođač dužan da u proizvodnom procesu definiše sve što potencijalno može da predstavlja izvor kontaminacije proizvoda i preduzme korake da do toga ne dođe.

Jedite raznovrsnu hranu

Jedan od najboljih načina da minimalizujete potencijalno opasne efekte datih komponenti u vašoj dnevnoj ishrani, je da jedete raznovrsne namirnice.

Ukoliko jedna vrsta namirnica koju volite da jedete sadrži razgrađene pesticide koji bi mogli da budu karcinogeni ukoliko ih konzumirate u velikim količinama u dužem vremenskom periodu. Ukoliko jedete istu tu vrstu namirnica u malim količinama u redovnim vremenskmrazmacima velika je verovatnoća da nećete uneti minimalni količinu ostataka pesticida koja će se nataložiti u vašem organizmu u toj količini u kojoj je opasna.

Takođe ako jedete puno raznovrsnih namirnica koje sadrže raznorazne zaštitne nutritijenete (vitamine, minerale, bioflavonide, dijetetska vlakna i td. koji mogu da imaju pozitivan doprinos), nećete samo smanjiti rizik koji nosi kontaminirana hrana, već će te naoružati vaš organizam da ima prevenciju i da se bori protiv negativnog uticaja ovakve hrane.

Drugi razlozi zbog kojih bi trebalo da probate da unosite raznovrsne namirnice je da će te se osigurati da na taj način nećete razviti imati deficite i nećete povećavati telesnu težinu. Studije su dokazale da ljudi koji imaju ratnovrsnu ishranu kojia uključije puno raznovrsnih namirnica su manje skloni gojenju i svim problemima vezanim za nju kao što je diabetes i oboljenja srca. Unoseći raznovrsne namirnice znači da nećete biti koncentrisani na namirnice sa visokim sadržajem masnoća i namirnice siromašne nutritijentima.