Operativno lečenje epilepsije u KCS

Strucnjači Kliničkog centra Srbije (KCS) od pre četiri godine uspešno operišu neurološke bolesnike (index.php?option=com_content&view=article&id=2622-hirurski-lece-epilepsiju-&catid=41&Itemid=126)koji su ranije bili upućivani u inostranstvo, a danas su najavili da se pripremaju da osvoje još naprednije hirurške tehnike koje će omogućiti trajno izlečenje pacijenata sa najtežim dijagnozama.
“Napravili smo vrlo važne…