Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa

Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut dostavio je mreži instituta i zavoda u Srbiji plan raspodele vakcine protiv sezonskog gripa, saopšteno je iz Instituta.

Vakcina je namenjena, pre svega, za vakcinaciju osoba sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećaje rada bubrega, osobe sa oslabljenim imunitetom i slično.

Pored navedenih, potrebno je obuhvatiti osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlene i smeštene u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost.

Preporučena je primena ove vakcine i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku.

Vakcina koja je dostupna u domovima zdravlja je inaktivisana, split vakcina, proizvođača Sanofi Pastera, a vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje.

U domovima zdravlja kažu da vakcina ima dovoljno, jer su naručene veće količine nego prošle godine, zbog pretpostavke da će više građana biti zainteresovano da se vakciniše.

Dovoljno je doći kod izabranog lekara, koji nakon pregleda i uveravanja da je pacijent zdrav i da nema akutnih tegoba daje nalog za dobijanje vakcine.

Imajući u vidu različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, kao i da se redukuju moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku.

Izuzimajući privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati već u uzrastu od navršenih šest meseci života.

Institut Batut apeluje da se stanovništvo, posebno oni koji pripadaju visoko rizičnim grupama, vakciniše protiv gripa, jer je to u interesu očuvanja zdravlja, piše u saopštenju.