Polomljen nožni prst

Svaki nožni prst se sastoji iz nekoliko kostiju. Jedan ili viš nožnih pstiju se može polomiti usled povrede stopala ili prstiju. Najčešće se prsti mogu polomiti usled udara u neki čvrst predmet ili usled pada nekog teškog predmeta na nogu. Ponekad je ovakva povreda moguća usled nekog ponavljanog i pedugo izvedenog pokreta u sportu – ovakve povrede se zovu stresne frakture.

Simptomi po kojima se može znati da je nožni prst polomljen:

– Posle povrede javlja se jak bol ili ukočenost, takođe može da pomodri koža polomljenog prsta. Prst takođe može da izgleda iskrivljeno ili deformisano ukoliko se pomeri polomljena kost. Hod je bolan, pogotovo ako je polomljen veliki prst.

– Bolno je i nošenje obuće ili povređeni ima osećaj da mu je ona preterano uska.

– Lekar može rengenom da snimi povređeni prst ali to obično nije potrebno ako je polomljen neki manji prst.

Neki drugi problemi se mogu pojaviti kao rezultat ovakve povrede: može se pojaviti krvni podliv ispod nokta – hematom, ukoliko je preterano velik lekari treba da ga otklone koristeći malu rupicu na noktu, ako je suviše velik onda treba odstraniti nokat.

Veoma retko prelom može da bude otvoren – kada polomljena kost probije kožu, u tom slučaju potrebno je pažljivo čišćenje rane i eventalno uzimanje antibiotika da bi se sprečila infekcija. Ponekad je u takvim slučajevima potrebna operacija.

Posledica koje su moguće kasnije:

-Kada zaraste polomljena kost moguć je povremen atritičan bol, ukočenost prsta ili njegova deformisanost.

Ponekad, prelomljena kost ne zaraste kompletno ili zaraste ukrivo, najčešće nije potrebno popravljati ovakav deformitet.

Lekaru se treba obratiti ukoliko ne prolazi bol i posle uzimanja lekova protiv bola, ukoliko se javi novo crvenilo ili otvorene rane u blizini polomljene kosti, ukoliko utrnu prsti, ukoliko koža dobije modru boju.

Posle povrede dobro je otići lekaru, retko se prave rengenski snimci. Odmah posle povrede ono što možete da uradite kod kuće je: da dignete nogu iznad nivoa srca tako što će te leći i staviti povređeno stopalo na jastuk. Bol najčešće prati oticanje povređenog prsta a ako je izdignete smanjiće te i oticanje i bol.

Stavite led u plastičnu kesu i stavite je iznad povrede 15 do 20 minuta i to na svakih 1 do 2 sata prvi dan posle povrede. Između kože prsta i leda stavite peškir da bi ste zaštili kožu.

Odmarajte se i izbegavajte svako dugo hodanje i stajanje. Izbegavajte prilikom hoda prebacivanje cele težine tela na povređeni deo stopala.

U zavisnosti od mesta preloma i intenziteta povrede moguće je da će prst trebati da bude namešten i stavljen u udlagu. Ukoliko se radi o otvorenom prelomu neophodna je vakcina protiv tetanusa i antibiotici, kao i lekovi protiv bola.