Postoji li vakcina protiv ptčijeg gripa?

Trenutno ne postoji vakcina protiv ptičijeg gripa dostupna širim masama. Napravljena je samo eksperimentalna vakcina. Često pitanje je da li vakcina protiv gripa, štiti i protiv ptičijeg gripa? Odgovor je da nema nikakvo dejstvo.

Važno je znati da se od ptičijeg gripa za sada zarazio veoma mali broj ljudi, koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženim pticama, uglavnom u Aziji. Za sada se ne prenosi sa čoveka na čoveka i dok god je tako ne postoji mogućnost za razvoj epidemije.

Zastešujuće je, što ljudi imaju veoma nizak imunitet na ptičiji grip, zbog črga kada se neko razboli od ove bolesti ona se veoma brzo razvija a šanse za preživljavanje su 50%.

Problem kod virusa ptičijeg gripa je što se on stalno menja. Istraživači moraju stalno da osmatraju ovaj virus, kako bi stvorili vakcinu protiv vrste virusa ptičijeg gripa koja bi mogla da napadne ljude i da se širi sa čoveka na čoveka.

Lekovi koji se trenutno koriste za lečenje običnog gripa delimično su efikasni i u lečenju ptičijeg gripa, i dok god ne bude dostupna vakcina protiv ptičijeg gripa oni će biti prva linija odbrane protiv ptičijeg gripa dok ovaj virus ne razvije sposobnost da se širi sa čoveka na čoveka.