Potres Mozga (Komocija, Commotio cerebri) kod dece

Potres mozga definiše se kao reverzibilni gubitak svesti, s retrogradnom amnezijom i poremećajem centralnih autonomnih mehanizama (reverzibilnom disfunkcijom moždanih neurona) posle povrede glave.

Klinička slika

Zaboravljanje povrede uvek postoji, dok amnezija za vremenski period pre povrede može biti različite dužine. Kliničku dijagnozu kompromituje nemogućnost procene gubitka svesti kod male dece i nedostajanje podataka o gubitku svesti kod veće dece, te je gubitak svesti u definiciji potresa mozga fakultativan. Vrlo je teško proceniti postojanje retrogradne amnezije kod male dece, što i nju čini fakultativnom u definisanju potresa mozga kod malog deteta. Dodatni simptomi (poremećaji centralnih autonomnih mehanizama) posle povrede glave kod malog deteta klinički su dovoljni za postavljanje dijagnoze potresa mozga.

Lečenje

Terapija je simptomska, uz poštedu, mirovanje i nadzor.

Prognoza

Prognoza je dobra. Problem predstavlja ,,post-traumatski sindrom“ koji se javlja par dana do par meseci nakon potresa mozga u vidu glavobolje, nesanice, nesvestice, napetosti, poremećaja ponašanja, emocionalnih poremećaja i loše koncentracije.

Potres Mozga (Komocija, Commotio cerebri) kod dece Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Concussion

Potres Mozga (Komocija, Commotio cerebri) kod dece Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Concussion

Ukoliko Vam se svideo naš tekst, zamolili bismo Vas da nas podržite tako što ćete nas pratiti na Facebook-u ili Twitter-u. Ostanite sa nama i upoznajte nas bolje >>!

Pročitajte još

Original Article