Pravilna upotreba lekova: kada – koliko – s čim?

Savetovanje pacijenata od strane farmaceuta postalo je sve značajnije. Osim uputstva o interakcijama lekova s drugim preparatima, veliku ulogu pri pravilnoj upotrebi lekova imaju i međudelovanja s hranom.

Idemo redom i upitajmo se: Šta su to interakcije lekova?
Reč je o promeni, pojačanju ili smanjenju očekivane efikasnosti leka zbog međusobnog delovanja dve ili više terapijskih materija. Drugim rečima, istovremena primena više lekova ponekad može dovesti do neželjenih uzajamnih delovanja, što smanjuje uspeh lečenja i može dovesti i do nuspojava.

Možemo čak govoriti o značajnom porastu međudelovanja, čiji se razlog svakako krije u sve bogatijoj i različitijoj ishrani čoveka današnjice. Kada se npr. iz ishrane ukloni mast ili holesterol, lipofilni lekovi (koji se otapaju u mastima) ne mogu da se dovoljno razgrade.
Otežavajuća okolnost je i to da se svaki pacijent hrani različito, pa značenje uticaja hrane na delovanje leka postaje složenije. Pacijenti obično misle na međudelovanja s drugim lekovima, ali, nažalost, vrlo retko uzimaju u obzir interakcije s hranom. Upravo je to razlog da informacije o mogućim rizicima saznamo u našoj apoteci. Osim toga, pravilna vremenska upotreba određenog leka i doza, mogu značajno da ublaže brojna međudelovanja kao i neželjena delovanja jednoga leka i uticati na efikasnot istog.