Pravilno rukovanje i cuvanje hrane

Do zagadjenjaa namirnica može doci na razlicite nacine:


iz zemljista i vode gde se uzgajaju, cak i zagadjenog vazduha,


nepravilnim rukovanjem namirnicama tokom dostave, skladištenja, prodaje i pripreme hrane,


preko insekata, glodara i drugih štetocina.

Simptomi trovanja hranom su obicno mucnina, povracanje, bol u trbuhu, proliv i temperatura, iako se ne moraju svi pojaviti u svakom slucaju. Simptomi variraju zavisno od uzroka. Obicno se javljaju izmedu 1 i 36 sati nakon unosenja zagadjene hrane i mogu trajati više dana. Trovanje hranom može biti opasno, zavisno od uzroka i opsteg stanja bolesnika.

Neke bakterije, kao na primjer vecina salmonela vrsta, mogu se pod odredenim uslovima vrlo brzo razmnožiti u hrani. Do unakrsnog zagadjenja hrane može doci usled zagadjenja putem prljavih ruku, muva, drugih insekata ili štetocina koji mogu doci u dodir s cistom hranom ili kada cista namirnica dotakne zagadjenu površinu ili pribor.

Opasnost od trovanja hranom i gubici zbog kvarenja se mogu bitno smanjiti ako se poštuju neka osnovna pravila. Njima je predložen nacin uništavanja bakterija i plesni gdje je moguce, zaustavljanje njihovog rasta, prenošenja ili širenja. Trebalo bi se : uvek pridržavati i u svim etapama proizvodnje hrane, pripremanja, cuvanja, i posluživanja. Na taj nacin moguce je spreciti bolesti vezane uz hranu i smanjiti gubitke hrane.

Cuvanje hrane na hladnom usporava razmnožavanje bakterija. Sve namirnice koje se lako kvare, osobito meso, perad i riba, trebaju biti pohranjene na hladnom mestu pre kuvanja ili konzumacije.

Pravilno kuvanje hrane ubija sve ili vecinu bakterija, a držanje hrane na dovoljno niskoj temperaturi nakon kuvanja sprecava razmnožavanje vecine opasnih bakterija. Meso i jela koja sadrže meso uvek bi trebalo temeljno kuvati. Jaja bi takode trebalo dobro kuvati i prziti. Hranu koja se kuva u vodi, trebalo bi kuvati u kipucoj vodi i držati u toj vodi dovoljno dugo da sva postigne dovoljno visoku temperaturu da se unište bakterije.

Pripremljenu hranu bi trebalo jesti cim je skuvana. Hranu se ne sme cuvati na toplom ili na sobnoj temperaturi, jer su ove temperature idealne za brz rast bakterija.

Najbolje mjesto za cuvanje sveže hrane je frizider ili zamrzivac. Ako to nije moguce, trebalo bi je pohraniti na najhladnije moguce mesto.

Buduci da bakterijama treba vlaga za razmnožavanje, osušene namirnice kao što su zrnevlje iz mahunarke, orasi, hleb i nekuvane žitarice, su manje opasne i mogu se cuvati na sobnoj temperaturi.

Hrana koja je hermeticki zatvorena u konzervama, može se cuvati na sobnoj temperaturi tako dugo dok se konzerve ne otvore. Kada se konzerve otvore, hranu bi trebalo odmah pojesti ili staviti u cistu, pokrivenu posudu i cuvati na hladnom mestou. Hranu ne bi trebalo ostaviti u konzervi nakon što je otvorena.

Da bi ste ocuvali hranu sigurnom za jelo, važno je pridržavati se ovih pravila:


Održavajte ormarice i ostavu cistima, hladnima i suvim.


Ne ostavljajte hranu u posude koje se koriste u druge svrhe. Važno je da ne ostavljate hranu u posude u kojima su se prethodno nalazile hemikalije.


Držite hranu pokrivenom dok je pohranjena i cuvajte je dalje od hemikalija.


Voce i povrce operite u cistoj vodi pre pripremanja za kuvanje. Voce i povrce koje se jede u svežem stanju uvijek prvo treba dobro oprati u cistoj po mogucnosti tekucoj vodi.


Kada perete posude i drugi pribor, kao što su noževi, viljuske i kasike, koristite detergent za pranje sudova, a potom ih isperite u cistoj vodi.


Prilikom pripremanja hrane izbegavajte kašljanje ili kijanje blizu hrane, doticanje nosa, usta, kose ili bilo cega drugog što bi moglo biti izvor zagadjenja hrane.

Cak i u cistom okružju, hrana ce se s vremenom pokvariti. Hrana uvek u sebi ima nešto bakterija i one ce s vremenom povecati svoj broj i uzrokovati kvarenje ili cak bolest. Zato je važno sledece:


Za hranu s deklaracijom, pažljivo pratite uputstvo o cuvanju.


Ne cuvajte hranu predugo. Bacite je ako izgleda pokvareno ili ima loš miris.


Ne ostavljajte otpatke od hrane okolo da se bakterije ne bi proširile na namirnice koja ce se kasnije pripremati.

Sirovo meso, perad i riba zahtevaju posebnu brigu, jer uvek imaju bakterije na površini. Pravilno kuvanje ce uništiti ove bakterije i uciniti hranu sigurnom. Važno je pridrzavati se sledeceg:

Ljudi koji rukuju sirovom hranom, trebali bi da dobro peru ruke i sve što koriste, ukljucujuci i dodirne površine, pre rukovanja kuvanom hranom ili hranom koja ce se jesti sirova.


Sirovu hranu treba cuvati odvojeno od kuvane hrane ili hrane koja ce se jesti sirova.