Preterano korišćenje mobilnog telefona povezano sa muškom sterilnošću

Prema skorašnjem izveštaju američkih naučnika, sperma muškaraca koji provode puno vremena koristeći mobilni telefon je oštećena, smanjuje se broj spermatozoida, slabijeg je kvaliteta i ima manje sposobnosti da pliva..

Na konferenciji Američkog društva za Reproduktivnu medicinu u Orleansu, tim naučnika je prezentovao svoja otkrića da je kod ispitanika koji intenzivno koriste mobilni telefon došlo do značajnih promena u svim značajnim merenjima kojima se određuje reproduktivni potencijal sperme, što se sa sigurnošću reflektuje ne smanjenu plodnost muške populacije koja postaje vidna širom sveta. Ljudi koriste mobilni telefon bez razmišljanja da bi takvo prekomerno korišćenje moglo imati i neke štetne posledice. Na prvi pogled korišćenje mobilnog telefona je postalo sastavni deo života kao npr. korišćenje četkice za zube, ali oni bi mogli da razorno deluju na plodnost. Ova tvrdnja će proći kroz dalje provere ali bi ovo trebalo imati na umu jer su mobilni telefoni i suviše postali sastavni deo naših života.

Studijom je obuhvaćeno 361 muškaraca koji su se lečili od neplodnosti. Pored ostalih analiza svi su pitani koliko dnevno koriste mobilni telefon. U zavisnosti od njihovih odgovora ispitanici su podeljeni u 4 grupe prema tome koliko vremena dnevno troše na komunikaciju putem mobilnog telefona. Tako su svrstani u grupe na one koji nisu koristili mobilni telefon, one koji ga koriste manje od dva sata dnevno, na one koji ga koriste između 2 i 4 sata i one koji ga koriste više od 4 sata dnevno.

Globalni rezultati su pokazali da što je više ispitanik koristio mobilni telefon sperma je bila više oštećena i to u pokretljivosti, vitalnosti i obliku spermatozoida. Kod grupe muškaraca koji su dnevno razgovarali mobilnim telefonoma više od 4 sata došlo je do pada kvaliteta sperme za 30%. Ovakav negativan uticaj na spermu nastaje usled oštećenja DNA i ćelija koje stvaraju testosteron.

Allan Pacey, predavač andrologije na šefildskom univerzitetu kaže da iako je ova studija veoma kvalitetno rađena treba da bude još dokaza jer ne vidi način na koji bi mobilni telefon koji se dugo koristi za razgovor mogao da utiče na oštećenje testisa. Moguće je da ljudi koji puno vremena troše razgovarajući preko mobilnog telefona provode puno vremena sedeći u kolima, pa njihov smanjen kvalitet sperme potiče od pregrevanja, ili su pod većim stresom, ili se goje jer vode manje pokretan način života i jedu brzu hranu, što takođe deluje na plodnost. Prema njemu potrebno je bolje objašnjenje kako je moguće da mobilni telefon tokom korišćenja može da utiče na tako udaljeni deo tela.