Prihvatilišta spremna za predstojeće niske temperature

Prihvatilišta spremna za predstojeće niske temperature 1Ilustracija Foto: Beta/Dragan Gojić

Kako kažu u ovom sekretarijatu, u Prihvatilištu za stara i odrasla lica trenutno boravi 124 korisnika, a prošle godine u ovo vreme je bilo preko 130 korisnika. Svako lice koje se iz različitih razloga zatekne na ulici u stanju hitne socijalne potrebe biće adekvatno zbrinuto, biće mu obezbeđen smeštaj, hrana, odeća i odgovarajuća nega.

Kada je reč o Prihvatilištu za decu, u njemu trenutno boravi trideset sedmoro dece, i ukoliko bude potrebe, sva deca kojima je potrebna pomoć dobiće neophodnu podršku, zaštitu i smeštaj.

Sve je pripremljeno za hladno vreme, ustanove raspolažu dovoljnom količinom sredstava da zadovolje potrebe i zbrinu sve korisnike (hrana, garderoba, sredstva za higijenu, lekovi).

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u skladu sa svojim nadležnostima, a imajući u vidu najavu nepovoljnih vremenskih prilika i sve niže temperature u narednim danima, preduzeo je sve neophodne mere kako bi na adekvatan način odgovorio na potrebe ugroženog stanovništva. Zbog povećanog broja zahteva tokom zimskog perioda, ustanova vrši prijem i zbrinjavanje korisnika kontinuirano tokom 24 časa.

Ustanova ovim licima pruža stručnu pomoć, smeštaj, ishranu, higijenske i zdravstvene usluge, a pokušava da trajno reši njihov status i otkloni uzroke koji su uticali na to da dođu u ovakva kritična i delikatna stanja, a najduže šest meseci u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite koji podrazumeva smeštaj korisnika u dom za stara lica ili drugu ustanovu, u skladu sa potrebama korisnika.

Iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu apeluju na sve građane da ukoliko zateknu neko lice na ulici odmah hitno reaguju i obaveste Gradski centar za socijalni rad ili Prihvatilište za stare.

Nakon saznanja da se neko lice nalazi na ulici ili postoji sumnja da je životno ugroženo, odnosno nakon prijave takvog slučaja Centru za socijalni rad, od strane policije ili građana (anonimne, pismene, telefonske, upućene elktronskom poštom), stručni radnici pokreću proceduru neodložne ili hitne intervencije sa ciljem zbrinjavanja lica.

Original Article