Pronađite tačku sreće na vašem telu i živite bolje!

U našem telu postoji tačka sreće – to je grudna žlezda (timus).

Smeštena je u gornjem delu grudnog koša.  Jednostavno ju je pronaći: treba samo staviti dva sastavljena prsta na jamu na prednjem donjem delu vrata, neposredno iznad grudne kosti. To će i biti približno mesto timusa.

Prednosti aktiviranja ove tačke vežbom:

  • neutralisanje negativne energije
  • jačanje imunog sistema i celokupnog zdravlja
  • podizanje vaše energetske vibracije na viši nivo
  • održavanje energije našeg tela
  • most između mozga i tela – za vreme stresa žlezda se smanjuje, što dovodi do smanjivanja životne energije.
  • reguliše napade panike, anksioznost, stres

Stimulisati grudnu žlezdu (timus) možete i pesnicom – kao Tarzan (samo blago lupkati, ne udarati se u grudi). Možete je lupkati ili maziti prstima, masirati. Radite to u trajanju od približno 20-30 sekundi i pri tome duboko dišite.

Saznaćete kada se vaša tačka sreće aktivirala – imaćete osećaj da vam prolaze žmarci po telu, i imaćete osećaj radosti i sreće. Može proći određeno vreme dok ne osetite nešto. Radite ovakvu vežbu svaki dan i sigurno ćete doživeti jenu efikasnost.