Psiholozi objasnili kako samoća utiče na čoveka

Fejsbuk i duvanski dim

U okviru proučavanja veze između samoće i egocentrizma stručnjaci su tokom jedanaest godina posmatrali 229 učesnika studije starosti od 50 do 68 godina.

Psiholozi sa Univerziteta u Čikagu takođe su otkrili da postoji i povratna veza, jer egocentrizam izaziva ljudsku samoću.

„Bilo je očekivano da samoća utiče na egocentrizam, ali je suprotan efekat za nas bilo pravo iznenađenje“, rekao je jedan od autora istraživanja.

Naučnici dalje nameravaju da sprovedu nova istraživanja kako bi ustanovili način kako da ljude učine manje usamljenima.